Academic thesis 2013


Tomas Kjellqvist
Biståndspolitikens Motsägelser om Kunskap och Tekniköverföring - från konkret praktik till abstrakt policy
Download: Tomas Kjellqvist - Doctor Thesis

515px

Julius Ecuru
Unlocking Potentials of Innovation Systems in Low Resource Settings
Download: Julius Ecuru - Doctor Thesis

515px

Joshua Mutambi
Stimulating Industrial Development in Uganda through Open Innovation Business Incubators
Download: Joshua Mutambi - Doctor Thesis 

515px

 

Redigera

NEWS

Annual Report 2013

Academic Thesis 2013

Completion report on Development of Innovation systems and Clusters in Africa

Share Dela