Ta gärna del av Teknovetenskapliga studiers forskningsverksamhet. Den är spännande och omfattande! Du får en detaljerad beskrivning av verksamheten genom våra Annual Reports. Den senaste är skriven för år 2015 - tryck på följande länk för Annual Reports. Under 2016 skedde kraftiga förändringar för Teknovetenskapliga Studier, vilket har gjort att verksamhetsberättelser kommer förhoppningsvis att skrivas av andra ansvariga.

Take part of Technoscience Studies' research. It is exciting and comprehensive! You get a detailed description of all the activities in our Annual Reports. The latest report is written for the year 2015 - press the following link for Annual Reports. During 2016 a major change at the reseach unit Technoscience Studies at Blekinge Institute of Technology took place, which means the coming annual reports will hopefully be written by coming responsible staff members.

 

 

Redigera

Aktuellt

Share Dela