KONTAKTINFO DSN:s UTBILDNINGSANSVARIGA

AVDELNINGAR INOM DSN:

FP – Avdelningen för fysisk planering, Karlskrona, avd chef Abdellah Abarkan

KK – Avdelningen för kultur och kommunikation (tidigare humaniora), Karlskrona, avd chef Pirjo Elovaara

TE – Avdelningen för teknik och estetik, Karlshamn, avd chef Paul Carlsson

 

PROGRAM OCH KURSER

Karlskrona:

Fysisk planering, kandidat o master, (förkortas hos oss FP), tillhör avdelningen FP enl ovan, programansvarig kandidat Agneta Sundberg, programansvarig master Ingrid Persson

Magister- och masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling, (European Spatial Planning, ESP) ,avd FP, programansvar Eric Markus

Masterprogram Europeisk planering , miljöpolicy och regional utveckling, (PLANET Europe, drivs gemensamt med Radboud University Nijmegen i Nederländerna samt Cardiff University i Storbritannien, avd FP, programansvar Eric Marcus

Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, (UD), avd FP, programansvar Gunnar Nyström

Digital kultur och kommunikation ,(DKK), avd KK, programansvar Malin Jogmark

Fristående kurser i svenska och engelska, flera stora kurser för internationella studenter som läser dessa kurser inom eller utanför sina ordinarie program, avd KK

Karlshamn:

Basår i digitala medier, avd TE, programansvar Kerstin Gustavsson OBS byter till HT13 namn till Introduktionsår för digitala medier

Digital bildproduktion, kandidatprogram, avd TE, programansvar Sofia Viklund

Digital ljudproduktion, kandidatprogram, avd TE, programansvar Daniel Nilsson

Digitala spel, kandidatprogram, avd TE, programansvar Jonas Svegland

Webbutveckling,  kandidatprogram, avd TE, programansvar Mattias Schertell

Nytt program HT13 – Kommunikationsdesign och lärande, avd TE i samarbete med COM och MAM, kontaktperson Pirjo Elovaara

 

PERSONAL

Studerandeadministration

Karlskrona, avd FP + KK    Jessica Mattsson            JMS        tel   5576              

Karlshamn, avd TE            Ulrika Magnusson            UCA         tel   5925              

 

Studierektorer

Avd för fysisk planering (FP)                 Birgitta Hallqvist               BHA         tel   5311

Avd för kultur och kommunikation(KK)   Anna Zedig                       AZD         tel   5222

Avd för teknik och estetik(TE)               Roger Skogh                     RSK          tel  5939

 

Programansvariga                                          Program

Jogmark  Malin         MJO      tel   5330           Kandidatprogram Digital kultur och
                                                                       kommunikation

Gustavsson Kerstin   KGS       tel  5910           Basår i digitala medier             

Markus Eric               EMA       tel  5309          Magister- och masterprogram i Europeisk                                                                                   planering och regional utveckling
                                                                        Masterprogram Europeisk planering, miljöpolicy
                                                                        och regional utveckling
Ansvar för inkommande Erasmusstud på avd FP

Nilsson Daniel            DNL        tel  5911           Digital ljudproduktion

Nyström Gunnar         GNY        tel  5304          Masterprogram i fysisk planering med inriktning
                                                                         mot urban design i Kina och Europa
Ansvar för utresande utbytesstudenter på avd FP

Persson Ingrid            IPR          tel  5318          Masterprogram i fysisk planering

Schertell Mattias         MSC        tel  5914           Webbutveckling

Sundberg Agneta        ASU         tel  5321           Kandidatprogram fysisk planering

Svegland Jonas          JSG          tel  5929           Digitala spel

Viklund Sofia               SVI          tel   5930          Digital bildproduktion

Redigera
Share Dela