Studerandeavdelningen

Frågor och ärenden till studerandeavdelningen lämnas via detta formulär. Ärenden som rör registrering, studieresultat, scheman eller i övrigt direkt berör en specifik utbildning hänvisas till ansvarig sektion.

Fält markerade med * måste fyllas i.

*
(om du har något som gäller ditt ärende)
*
*
*
*
*

|