Studera med funktionsnedsättning

Allmänt om stödåtgärder

Blekinge Tekniska Högskola ska vara en öppen högskola, tillgänglig för alla. Som ett led i detta finns stödåtgärder för studenter med funktionsnedsättning.

Ska du börja läsa vid BTH? Eller du kanske redan är student här?

Samordnaren för stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning är ansvarig för stödåtgärderna som utformas individuellt i samråd med studenten, lärare och i vissa fall studievägledare.

Samordnare vid BTH är Ingalill Johansson, telefon 0455/385369, mail; funka@bth.se.

Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, helst redan vid ansökan, för att vi ska kunna anordna stödåtgärder i tid till kursstarten. Du ska kunna styrka behovet genom intyg. Du kan läsa mer om högskolestudier och funktionsnedsättning på webbplatsen www.studeramedfunktionshinder.nu. Där hittar du också många bra länkar.

Kurslitteratur på anpassade media

Du hittar även information på MTM:s webbplats www.mtm.se och på bibliotekets hemsidor. Biblioteket kan också hjälpa dig med din beställning.  För inläsning av ny litteratur som inte finns i TPB:s arkiv måste du ha ett så kallat användar-id. Kontakta samordnaren för detta.

Tekniska hjälpmedel

BTH bekostar de tekniska hjälpmedel som du behöver när du är på högskolan. Vissa av bibliotekets datorer är utrustade med datorprogram som är speciellt anpassade för olika typer av funktionsnedsättningar. Det finns bland annat program för talsyntes och särskilda rättstavningsprogram.Om du behöver hjälpmedel och datorprogram hemma ska du kontakta landstinget. Det finns också många användbara applikationer till mobiltelefoner, tips finns på www.ungkompensation.se.

Exempel på stödåtgärder:

Anteckningshjälp

En studiekamrat arvoderas av högskolan för att göra anteckningar under föreläsningarna åt dig och kopiera dessa.

Anpassad tentamensform

Vanligast är förlängd tentamenstid men andra anpassningar finns. Kontakta samordnaren.

Mentorsstöd, stödundervisning/extra handledning

Vid behov har studenter med funktionsnedsättning möjlighet att få stöd av en mentor, stödundervisning eller extra handledning.

Teckenspråkstolk/skrivtolk

Om du behöver teckenspråkstolk är det mycket viktigt att du anmäler detta till samordnaren senast vid ansökan till högskolan då det råder en allmän brist på tolkar. Hör också av dig i mycket god tid för skrivtolk.

Fysisk tillgänglighet

Högskolan har grundtillgänglighet i samtliga lokaler.

Redigera
Share Dela