Budskap och känslor


Maria Engberg är litteraturvetare och universitetslektor vid BTH.
 - Framför allt studerar jag digital litteratur men också relationen text/bild/form i tryckta verk. Den kreativa och estetiska upplevelsen intresserar mig, berättar Maria.

När andra studerar ögonrörelser och hjärnvågor fascineras Maria Engberg av hur våra olika sinnen aktiveras i skapandet, och när verket tas emot.

 - Upplevelser som representeras i en tredimensionell värld skapar faktiska känslor. Även en pappersroman kan ge läsaren en fysisk känsla. Den typen av upplevelser intresserar mig, säger Maria Engberg.

I digital litteratur finns minst lika många genrer som i tryckt litteratur. Ett exempel är Toc, en multimediaroman på DVD. Smakprov och trailers finns på www.tocthenovel.com. Bland de mer intellektuellt utmanande verken kan nämnas www.vniverse.com, en serie sonetter med många litterära referenser. Men ett digitalt verk kan även bestå av meddelanden i mobilen via GPS när du rör dig i en stadsmiljö.

 - Den digitala världen är inte bara medel för samverkan och umgänge utan också medel för uttryck och gränstänjning. Både akademiska och kommersiella institutioner inom kultursfären tvingas till förändring, säger Maria Engberg.

Forskargruppen på BTH som Maria Engberg tillhör deltar i ett europeiskt projekt om elektronisk litteratur. När hon och hennes forskarkollegor i världen möts på seminarier ägnar de dagarna åt analys, medan kvällarna ger plats för uppträdanden, upplevelser och gestaltningar av olika slag.

 - Vi undersöker den kreativa processen. Vad händer i grupper där digitala verk skapas och i grupper där vi tittar på och diskuterar verken, och hur kan det relateras till undervisning, med nya sätt att lära genom att producera?

 - En annan viktig aspekt är att det kulturella skapandet ändras. Fler människor beskriver och förmedlar och i det landskapet passar inte den gamla kulturella värdeskalan. Det finns för stort fokus på äganderätt och inscannade böcker. Att öppna modellerna kommer att bidra till innovativ utveckling inom både skapande och lärande, säger Maria Engberg.

Andra forskare i projektet ska prioritera studier av hur resultaten kan tas vidare i undervisning på högstadie- och gymnasienivå.

I litteraturvetenskapen talar man om olika ”läsarter” i analyser av texters många versioner, eller snarare generationer. Bibeln är ett exempel där det finns mängder av läsarter, variationer på grund av tolkningar, avskrifter och översättningar. Men hur ska läsarter analyseras i den digitala litteraturen, där läsaren ofta är med och skapar just sin version?

 - Litteraturvetenskapens begreppsmodell räcker inte till för den digitala litteraturen, knappt ens för den vanliga litteraturen för även där har läsarens beteende förändrats. Vi avbryter mer, googlar detaljer och fördjupar oss i stickspår för att sedan återvända till texten. Rollerna förändras. Det behövs både nya och förändrade kommunikationsmodeller.

Maria Engberg och BTH-kollegan Talan Memmott ska sammanställa en antologi med digitala verk.

 - Det är en stor del av projektet ELMCIP (Electronic Literature as a model of Creativity and Innovation in Practice), det blir vårt bidrag till att skapa nya ingångar till fenomenet. De traditionella ingångarna via bibliotek, museer och gallerier fungerar inte så bra för den digitala litteraturen.

Det finns mycket obruten mark på Maria Engbergs kunskapsområde. Hon menar att insikterna kommer att berika dels lärandet och konsten men även mjukvaru- och spelbranschen.

 - Ökat fokus på människors sinnen och upplevelser öppnar för nytt tänkande inom många teknikområden, säger Maria Engberg.

April 2010

Maria Engberg

Universitetslektor engelskspråkig litteratur med inriktning mot digitala medier

Virtuellt nr 20, april 2010

 

Share Dela
Redigera