En stjärna på värdekartan

- Jag har en naiv tro på att människor är rationella om de får bra beslutsstöd, säger Tony Gorschek, forskare vid BTH.
Hans bakgrund inom programvaruteknik och företagsekonomi erbjuder en bra utkikspunkt. Därifrån skapar han navigeringskartor för produktutvecklare.

En metod som Tony Gorschek och hans kollegor ligger bakom kallas RAM. Han är själv förvånad och glad över att metoden har fått eget liv och utvecklas vidare av konsulter och produktutvecklare i olika länder.

 - RAM är ett sätt att strukturera den enorma mängd krav och önskemål som är input i produktutveckling. Det är en generisk modell som anpassas till företaget. Ganska enkelt faktiskt, RAM byggdes för verkligheten, säger han.
 
 - Det tar ett par veckor för ett företag att skapa sin struktur med ett antal kategorier där de sedan kan börja sortera in nya produktkrav och önskemål. RAM stödjer allt ifrån Excel till avancerade kravverktyg så kostnaderna för företagen är ganska små vad gäller verktyg.

Tony beskriver att ett produktkrav sorteras in under rätt kategori och sedan bryts upp i förhållandet till företagets produktstrategier och mål. Man får snabbt en uppfattning om den funktion som efterfrågas är rätt att utveckla just nu.

 - Om önskemålet är att produkten ska stödja kinesiska får det en kedja av konsekvenser, systemet måste då stödja piktogram, skärmstorleken behöver öka, det krävs support i Sydostasien och så vidare. Kravet kan prissättas och beslutas utifrån ett bra underlag. Steget mellan beslut och programmering förkortas, besluten blir exakta och spårbara. Varje krav ingår i ett nät av följdkrav och funktioner som påverkar varandra och den grupperingen ger överblick. Det finns mycket tid och pengar att tjäna här.

Men RAM är historia. Nu är ”värde” Tonys huvudspår. Han beskriver hur en produkts värde tidigare låg i hårdvaran, medan det i dag är mjukvaran som står för ungefär hälften av värdet. Men hur värderar man programkod och annan mjukvara skilt från bilen eller telefonen? Det avgör nämligen vilka produktutvecklingsbeslut som fattas.

Ingenjörstraditionen är traditionellt långsiktig och rimmar illa med kvartalsrapporternas makt. Företaget kanske tar beslut om en viss funktion i sin produkt för att det ger kortsiktig belöning. Men är det långsiktigt rätt? Det finns inget sätt att räkna på mjukvarubesluts långsiktiga inverkan för företaget, kunden, miljön eller produktens arkitektur. Därför gör vi en teknisk värdemodell för mjukvara, säger Tony Gorschek.

Målet för Tony Gorshek och hans kollegor är en värdekarta där man ser långsiktig kostnad och konsekvens för beslut som rör utveckling av mjukvara.

 - Kartan liknar en snöstjärna med de största noderna som till exempel användarvänlighet och andra expertområden innerst och allt fler noder längre ut i stjärnan. Ändnoderna blir tomma i mallen, dem fyller vi på ute i verkligheten på företaget.

Tony förklarar terminologin: SMS är exempel på en ”feature”, medan skicka och ta emot SMS är funktioner inom denna feature. Om produktutvecklarna redan från början anat dess verkliga värde hade många produktutvecklingsbeslut sett annorlunda ut.

 - Om värdekartan visar att en viss feature kommer att vidareutvecklas i flera år gör man en större investering exempelvis i stabil implementering och dokumentation än om den är en slända som kan byggas snabbt. Värdet av ett beslut blir tydligare. Företag som lär sig det sättet att tänka får försprång, säger Tony Gorschek.

Februari 2010

Tony Gorschek

Universitetslektor i programvaruteknik

Virtuellt nummer 19, februari 2010

 

Share Dela
Redigera