Innovation för bättre tal


Till det yttre är det en anspråkslös liten låda med tre knappar och ett par hörlurar.
På insidan sker en korsbefruktning mellan teknik och mänskliga erfarenheter som kan förenkla livet för många.
 - Vi hoppas kunna förbättra den dagliga röstträningen för Parkinsonsjuka, säger Sven Johansson, projektledare och forskare vid BTH.

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna med cirka 1 500 nya fall i Sverige varje år. De drabbade kan bland annat få problem med rösten, som blir svagare, med ”talruscher” och svårigheter att artikulera.

Hos en logoped kan man få hjälp att träna talet med en certifierad röstträningsmetod. Patienten instrueras under besöken att utföra olika övningar, som till exempel att hålla ut en ton så länge som möjligt eller glida över från en ton till en annan. En betydande del av träningen utförs sedan av patienten i hemmet.

Snart kan de dagliga övningarna bli effektivare, tack vare en ny röstträningsapparat. Apparaten mäter ljudstyrka, frekvens och tiden som patienten håller tonen. Ett program analyserar resultatet så att användaren får direkt feedback.

 - För att underlätta för patienten att göra övningarna på rätt sätt är det viktigt att resultatet presenteras klart och tydligt. Det är också viktigt att apparaten är lätt att använda. I framtiden är det även tänkt att data från övningsperioden ska lagras i apparatens minne för att ge logopeden underlag för den fortsatta behandlingen, berättar Sven Johansson.

Projektet har nyligen beviljats 500 000 kronor av Blekinge Forskningsråd.

 - Det ger oss möjlighet att genomföra en klinisk pilotstudie i höst för att utvärdera våra ljudanalysmetoder, beräkningsalgoritmer och på vilket sätt data bör presenteras för patienten. Vi ska också utvärdera logopedens underlag för att följa patientens utveckling och anpassa behandlingsschemat.

Arbetet bedrivs i samarbete mellan högskola, landsting och näringsliv. Åsa From, leg logoped vid Landstinget Blekinge, kommer att sköta utvärderingen av patienterna.- Jag ser fram emot samarbetet mellan logopedmottagningen och BTH. Det ska bli spännande att se resultaten av studien, både vad gäller användarvänlighet för patienten och hur apparaten fungerar som komplement till logopedisk behandling, säger Åsa From.

Övriga medverkande är Markus Borgh, doktorand inom tillämpad signalbehandling vid BTH och industridoktorand vid Umeåföretaget Limes Audio samt Fredrik Lindström, tidigare industridoktorand vid BTH och sedermera upphovsman till Limes. Sven Johansson ser många möjligheter till fortsatt utveckling. - Framöver kanske apparaten är trådlöst uppkopplad via webben till logopeden, som då skulle kunna följa sin patient i realtid, eller så kommer kanske tekniken att kunna laddas ner som program till en vanlig dator. Idag riktar vi in oss på Parkinsonpatienter, men det kan komma att utökas till andra sjukdomar och röstövningar.Att byta fokus från önskade till oönskade signaler leder in på ett annat av Sven Johanssons forskningsområden: aktiv bullerdämpning. Det går till så, att man skickar ut ett ”motljud” där ljudvågorna svänger i motsatt riktning, som en spegelbild av det störande bullret. Resultatet blir mindre oljud.  Metoden är effektiv mot lågfrekvent buller, som till exempel från ventilationssystem. - I ett aktuellt forskningsprojekt samarbetar vi med Lindab Ventilation och Flextronics för att utveckla en ny typ av ljuddämpare för ventilationssystem, baserat på aktiv bullerdämpning. Utmaningarna är många för att uppfylla ventilationsbranschens krav.Avdelningen för elektroteknik där Sven Johansson till vardags är chef, har cirka 25 doktorander, inklusive industridoktorander. Där pågår en bred forskning inom signalbehandling, multisensorsystem, buller- och vibrationsdämpning samt radio- och telekommunikation, med många naturliga kopplingar till världen utanför högskolan.  - Vårt arbete sker i samverkan med externa aktörer och som regel har vi med parter från industrin i våra forskningsprojekt. Det skapar möjligheter för våra doktorander att arbeta med industrirelaterade forskningsproblem. Vi har även sett att tidigare doktorander startar nya företag, som i sin tur behöver doktorander. Det är roligt att se alla spin-off-effekter av avdelningens utåtriktade verksamhet, konstaterar Sven Johansson.September 2010Sven JohanssonUniversitetslektor i signalbehandling

Virtuellt nummer 22, september 2010
Share Dela
Redigera