Med ansvar för kommande generationer

Sophie Hallstedt vid BTH är hoppfull.
 - Det går att styra om samhället mot hållbarhet, säger hon. Konsumenternas val, samhällets regelverk och företagens ambitioner drar åt samma håll.

Sophie drar sitt strå till stacken genom att utveckla verktyg för beslutsstöd i produktutvecklingsprocesser, för social och ekologisk hållbarhet.

TV-tillverkaren Matsushita Electric Group testade ett stödverktyg för hållbar produktinnovation från Sophie Hallstedts och hennes kollegors forskning och kunde peka på många konkreta resultat. De hade exempelvis ökat återvinningen av produkt från 50 till 70 procent, minskat mängden ovanliga metaller i produkterna, utvecklat servicetänkandet för att reparera produkter och öka livslängden, samt informerat kunderna om hur de minskar elförbrukningen och tar hand om produkterna när de ska kasseras.

 - Det går givetvis inte att säga att resultaten enbart berodde på användandet av vårt verktyg, men det hänger ihop. Det ligger i linje med vad vi fick fram av verktyget. Detta tänkande infördes sedan som system på företaget efter att de hade använt vår metod, säger Sophie Hallstedt.

Studier tyder på att diffusa utsläpp genererar allvarliga miljöproblem i västvärlden. Utsläpp från fabrikernas skorstenar renas, men de 70 000 kemikalierna i olika produkter påverkar också miljön. Vi känner ofta inte till vilka kemikalier som utsöndras från produkter under och efter deras livstid.

 - Den diffusa spridningen uppmärksammas med våra verktyg och är en av frågorna att ta ställning till under produktutvecklingen. Väljer man till exempel färg som innehåller metaller så kommer dessa ut i naturen när produkten vittrar. Verktyget är ett stöd att tänka nytt. Kan vi göra annorlunda?

Sophie och hennes kollegor vid BTH utgår från ett ramverk för strategisk hållbar utveckling och där ingår de fyra hållbarhetsprinciperna. De kallas även för Det naturliga stegets systemvillkor för ett hållbart samhälle och de kompletteras av den chilenske nationalekonomen Manfred Max-Neefs definition av mänskliga behov .

 - Vårt fokus är produktutveckling, men beslut på ledningsnivå påverkar starkt produktutvecklarnas beslut. Därför lyfter vi frågorna till ledningsnivå också. Vi tar fram rekommendationer, stödmetoder och verktyg för företag.

Resultatet kan vara en datorbaserad arbetsprocess med ett verktyg som ställer guidande frågor och hjälper beslutsfattare att tänka på nya sätt. Ett strategiskt hållbarhetsperspektiv integreras i den dagliga verksamheten.

 - Jag vill jobba vidare med tillämpningen, med att företagsanpassa de generella metoderna i nära samverkan med företag, säger Sophie Hallstedt.

Det projekt som Sophie Hallstedt avslutar i februari undersöker hur beslutssystemen ser ut på strategisk nivå. Resultatet blir en analysmetod för företag, som ger svar på vad de saknar för att kunna fatta hållbara beslut. En analys som identifierar gapen, så att rätt verktyg kan väljas när hållbarhet ska integreras i produktutvecklingen. Nästa projekt heter ”simuleringsstöd för hållbar produkt- och tjänstesysteminnovation”. Där ska hon och hennes kollegor titta närmare på hur man på ett affärsmässigt sätt kan integrera hållbarhet i hela funktioner, som inkluderar både produkter och tjänster.

 - I ett annat aktuellt projekt arbetar vi med att förbättra och komplettera miljömärknings- och upphandlingsprocesser. Det gör vi tillsammans med Svanen, Miljöstyrningsrådet och flera företag, till exempel Scandic Hotels.

BTH:s ettåriga masterutbildning, Strategiskt ledarskap för hållbarhet, hade över 600 sökande till 60 platser vid senaste antagningen. Sophie Hallstedt är programansvarig.

 - Till hösten startar vi dessutom en tvåårig masterutbildning som ligger i linje med mitt forskningsområde. Där ska vi integrera företag i utbildningsprojekt och examensarbete, berättar Sophie Hallstedt.

December 2008

Sophie Hallstedt

Universitetslektor i maskinteknik med inriktning mot hållbar produktutveckling

Virtuellt nummer 13, december 2008

 

Share Dela
Redigera