Införd:
05/21/2013 06:05 PM

Volvo CE fördjupar samarbetet med BTH

Volvo_CE

För att öka sin konkurrenskraft på en hårdnande global marknad fördjupar Volvo Construction Equipment sitt samarbete med BTH inom innovativ produktutveckling. BTH och Volvo CE har sedan tidigare samarbete, bland annat via den nyligen startade profilmiljön ”Modelldriven utveckling och beslutsstöd”, stöttad av flera industriföretag, KK-stiftelsen och BTH med total cirka 110 MSEK över 6 år.

Nu fördjupar Volvo Construction Equipment sitt samarbete ytterligare vid BTH via en forskningsram om cirka 12 MSEK över en treårsperiod för forskning i direkt samverkan mellan BTH och Volvo CE inom innovativ produktutveckling.

– Vi fördjupar samarbetet främst inom innovativ produkt- och tjänsteutveckling med kundens behov och utmaningar i fokus och nu i veckan samlas ett 40-tal personer från Volvo CE på BTH för strategiska samtal och för att ta ut riktlinjerna för kommande år, säger Jenny Elfsberg, Director Emerging Technologies.

– Vårt samarbete med BTH är viktigt, de har en god förmåga att balansera forskning av hög kvalitet med reell nytta för industrin. Vår bransch är under stor förändring, konkurrensen hårdnar globalt och alla vill växla upp från försäljning av maskiner och reservdelar till helhetslösningar. Det är värdefullt för oss att BTH har samarbetat med andra företag som gjort denna transformering från produkter till produkt-tjänstesystem redan. De har också ett helt batteri av bra metoder för att säkra företagets innovativa förmåga – dessa lär de gärna ut till oss och det gör enorm nytta, säger hon vidare.

– Vi tycker det är positivt med en fördjupning av samarbetet, då det gör att vi kan planera långsiktigt i rekrytering och utförande av forskning när vi har en mer långsiktig agenda tillsammans, säger Tobias Larsson, professor i maskinteknik vid BTH och ansvarig för forskningssamarbetet.

Källa:
Marknadsavdelningen

Redigera
Share Dela