Införd:
12/09/2011 03:20 PM

BTH-projekt har beviljats EU-medel

Under prioriteringsmötet den 5-6 december har Partnerskapet för Skåne/Blekinge beslutat om att bevilja medel ur Europeiska Socialfonden, ESF, och Europeiska Utvecklingsfonden, ERUF för sex projekt med Blekingekoppling. Två av dessa koordineras av BTH och i ytterligare ett tredje ingår BTH som samverkanspartner. (För mer information se nedan.)

Av de drygt 182 miljoner kronor som beviljades till prioriterade projekt, gick 32 miljoner kronor till de sex blekingska projekten. Drygt 12 miljoner kronor beviljades till de tre projekt som BTH är engagerat i.

 

Europeiska Socialfonden

Sökande: Blekinge Tekniska Högskola
Projekt: Operation Jobb

Projektets syfte är att få målgruppen i arbete eller i studier för att tillgodose arbetskraftsbehovet inom teknikbranschen i Blekinge, där det idag råder stor brist på utbildade tekniker. Projektet har också som målsättning att stärka samverkan mellan BTH och den offentliga sektorn och näringslivet, genom att bilda ett nätverk med samtliga samverkanspartners som tillsammans ska se till att förutsättningar finns för målgruppen som vill utvecklas och få arbete inom teknikbranschen.

Projektägaren vill kunna påverka strukturer, genom ny arbetsmetodik i samverkan där målet är att hitta modeller och metoder för att fånga upp målgruppen att bli intresserad av teknik och att komma ut i arbetslivet, där arbetskraft saknas. Arbetsmetodiken som ska utvecklas tillsammans i samarbete med deltagare och samverkansparter är tänkt att implementeras i ordinarie verksamhet hos samverkansaktörerna under och efter projekttidens slut.  Arbetsmetoden innebär att en anpassad undervisning och utbildningsinsats med möjligheter till distansundervisning, där laborationer, studiebesök, praktikplatser, anpassad undervisning på företagen och av specialistlärare är några av de insatser som planeras.

Beviljade medel: 7 111 479 kronor

 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Sökande: Blekinge Tekniska Högskola
Projekt: Datorbaserat stöd för ökad kunskap avseende brott av seriebrottskaraktär

Enligt ansökan utsätts årligen cirka 5000 hushåll i Skåne och Blekinge för bostadsinbrott. Uppklaringen är låg, mellan 3-4 %. Polisen har konstaterat att vad gäller bostadsinbrott och andra brott av seriekaraktär så är val av informationsinhämtning från brottsplatsen individuell och saknar direktiv och systematik. Målet med projektet är att designa och utveckla ett IT-system för markant ökad kunskap och framgång vid utredningar av seriebrottskaraktär. Ett annat mål är att utveckla ett strukturerat och bestående samarbete mellan myndigheterna, BTH och polisen.

Beviljade medel: 2 790 978 kronor

 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Sökande: Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla
Projekt: Entreprenörskap och företagande i Blekinge/Bromölla 2015

Ung företagsamhet i Blekinge/Bromölla ska arbeta med att öka kunskapen kring entreprenörskap hos lärare/skolledning och elever genom att fördjupa samverkan mellan skola och näringsliv. Projektet består av tre olika affärsområden varav i det första affärsområdet ska man satsa på aktiviteter som bidrar till en hållbar företagsutveckling i regionen. Alumni-nätverk kommer att byggas upp och mätningar kring hur många f.d. UF-företagare som är i sysselsättning eller har startat företag efter avslutat skolgång ska genomföras och följas upp tillsammans med andra aktörer. Samverkan med BTH kommer att ske genom att "Proof of concept" ska utvecklas för att anpassa den till lärare och elever. Affärsområde två handlar om att kompetensutveckla lärare och skolledning med fokus på entreprenöriellt lärande. Affärsområde tre är inriktat på att utveckla de metoder och modeller som kommer fram i de andra affärsområdena och sprida dessa till skolan och näringslivet. I ett längre perspektiv ligger projektet i linje med den inriktning som aktuell ansökningsomgång har, dvs. bidra till att stärka ungdomars ställning på arbetsmarknaden.

Beviljade medel: 2 126 612 kronor

Läs mer (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

 

Källa:
Marknadsavdelningen och Region Blekinge

Redigera
Share Dela