Införd:
09/20/2012 01:48 PM

Antagningen öppen för program och kurser VT 2013

Nu öppnas antagningen för att söka program och kurser som startar på BTH, VT 2013.

Läs mer om utbildningarna

På BTH kan du bland annat läsa på sjuksköterskeprogrammet.

Sjuksköterska – ett framtidsjobb.
Ansök nu för VT 2013.

Många skäl till att bli sjuksköterska!
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt Statistiska centralbyrån har den senaste tiden rapporterat om att hälso- och sjukvården kommer att behöva rekrytera väldigt många nya medarbetare fram till 2020. Efterfrågan på sjukvård kommer att bli större i takt med att befolkningen blir äldre. Genom nya behandlingsmetoder, utveckling av tekniken samt nya läkemedel, leder det samtidigt till att vården blir effektivare och allt fler blir friska eller kan leva längre med sin sjukdom.

Stort rekryteringsbehov!
Genom en effektivare vård ökar också behovet av personal. Utvecklingen leder till både till helt nya välfärdsjobb, och till att arbetsuppgifter omfördelas mellan yrkesgrupper.

I dag arbetar 223 000 personer inom den svenska hälso- och sjukvården. 62 000 av dessa uppnår pensionsålder inom 10 år. Samtidigt ökar behovet av fler anställda när befolkningens efterfrågan på vård ökar.
De största rekryteringsbehoven  kommer att finnas inom kategorierna sjuksköterskor, läkare och undersköterskor och då främst med någon specialistkompetens.
Specialistsjuksköterskeinriktningar som det är generell brist på är exempelvis inom psykiatri, barn, operation och barnmorskor.

Läs mer om Hälsa, vård och hälsoteknik 

Välkommen att söka du också!

Källa:
Marknadsavdelningen

Redigera
Share Dela