Införd:
10/08/2012 02:14 PM

Öppna föreläsningar på BTH

Torsdagen den 11 oktober hölls Öppna föreläsningar på BTH, Campus Gräsvik i Karlskrona

Lyssna på installationsföreläsningarna i efterhand

Professor Emilia Mendes: What a tangled effort estimation web we weave! How can knowledge management disentangle this web?

Föreläsningen ger en överblick av projektledning för mjukvaruprojekt med betoning på metoder för att skatta arbetsinsatsen i persontimmar (Effort Estimation) för att hjälpa företag som utvecklar mjukvara. Skattningen av arbetsinsats är en viktig del i styrning av mjukvaruprojekt, då den ligger till grund för att beräkna kostnader och allokera resurser, med målet att leverera mjukvaran i tid och inom budget.
Föreläsningen hålls på engelska.

Professor Jana Revedin: The radiant city - innovative tactics of urban renewal in unplanned settlements.

Idag bor hälften av världens befolkning i städer. Den största delen av befolkningen i utvecklingsländerna bor i oplanerade bosättningar, det vill säga slumområden, långt ifrån västerländsk bekvämlighet, men som ändå ger en mångfald och överraskande kreativa lösningar. Föreläsningen bygger på en faktisk fallstudie från området Zabbaleen Garbage Collectors District i Kairo.
Föreläsningen hålls på engelska.


Professor Jürgen Börstler: Programvarukvalitet - vad är det och kan vi mäta det?


Teknikutvecklingen går rasande fort och kräver hela tiden nya och bättre programvaror. Komplexa programvaror finns numera överallt och mängden programvara växer explosionsartat. Mobiltelefoner, bilar, medicinsk teknik med mera ställer höga krav på programvarukvalitet. Hur kan vi utveckla och underhålla den? Kan vi ens mäta kvaliteten?

Professor Markus Fiedler: Nätverkstjänsternas kvalitet, ekonomi och hållbarhet - delar av en (o-)möjlig ekvation?


Att vara ständigt uppkopplad kostar användaren energi och pengar. Moderna internet-baserade tjänsters prestandakrav driver på resurs- och energibehoven, vilket medför att IT i sin tur driver på växthuseffekten. Frågan ställs om ”hållbar IT för ökad hållbarhet” inte är en motsats i sig själv. Föreläsningen kommer att undersöka grundläggande sammanhang och visa på möjligheter att förbättra kvalitén och samtidigt sänka kostnaden och energiförbrukningen av populära IT-tjänster.

Källa:
Marknadsavdelningen

Redigera
Share Dela