Införd:
10/04/2012 01:21 PM

Korta vägen – en utbildning för akademiker med ...

Korta vägen – en utbildning för akademiker med utländsk bakgrund

Den 8 oktober startar vår nya utbildning Korta vägen. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som avdelningen Kultur och kommunikation på BTH ger i samarbete med utbildningsföretaget Montico. Utbildningens uppdragsgivare är Arbetsförmedlingen. Man räknar med runt 20 deltagare.

Utbildningens mål är i första hand att öka deltagarnas möjligheter att få arbete i enlighet med sin examen/utbildning, i andra hand förbereda dem för högskolestudier som syftar till att komplettera deras utländska examen i enlighet med kraven på den svenska arbetsmarknaden.

Utbildningen ska resultera i:
        - arbete inom relevant område
        - fortsatta studier mot arbete inom yrket
        - annat arbete
        - mål och plan för ny inriktning

Målgruppen är utomnordiska akademiker med akademisk examen, eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Under 2012 kommer 17 lärosäten bedriva utbildningen med olika projektägare men gemensamt för alla är att utbildningen ska ha en akademisk ansats.

I utbildningen ingår svenska språket, individuell coaching, samhällskunskap och svensk kulturhistoria, grundläggande it-kunskap och arbetsplatsförlagd praktik. Utbildningen pågår under 26 veckor.

Källa:
Sektionen för planering och mediedesign

Redigera
Share Dela