Införd:
09/12/2012 03:27 PM

BTH-studenter samarbetar med Philips

Wake up Light

Fem BTH-studenter vid magisterprogrammet i Strategiskt ledarskap för hållbarhet (MSLS) arbetade med ett projekt inom kursen "Engineering for a Sustainable Society (ESS)" och granskade Philips Wake up Light. I deras hållbarhetsanalys av denna produkt använde sig studenterna av "Templates for Sustainable Product Development (TSPD)" -metoden, med vilken både nuvarande och framtida faktorer granskades såsom produktions-, materialkostnader, med mera.

Projektet fick beröm från Philips huvudkontor

Mer detaljer om detta projekt finns på MSLS websida

Källa:
Sektionen för ingenjörsvetenskap

Redigera
Share Dela