Införd:
03/16/2012 09:11 AM

Studenter hjälper polisen lösa brott

Sara

Sara Ghorbanian - Student på Civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet

BTH-studenter på Civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet hjälper polisen att klara upp bostadsinbrott

Vid starten av projektkursen i höstas fick 3:e-årsstudenterna på civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet ett uppdrag av polisen i Blekinge: hjälp oss att klara upp fler bostadsinbrott!

Polismyndigheten och BTH träffades tidigt 2011 för att diskutera olika former av samarbete för att få ner seriebrottsligheten i länet. Tanken var att gemensamt söka forskningsmedel för att jobba långsiktigt med att förbättra uppklarandestatistiken på seriebrott. Samtidigt insåg man behovet av att direkt göra något åt hanteringen av den data som samlas in vid bostadsinbrott.
Ulf Melander är kriminalinspektör hos polisen Blekinge och jobbar som insatsledare vid bostadsinbrott i södra Sverige.
- Vi har inte haft ett tillfredsställande sätt att hantera all information som vi får vid ett inbrott, berättar Ulf. Dels har vi inte haft ett enhetligt sätt att rapportera in data och dels vill vi kunna analysera och dra bättre slutsatser av det material vi samlar in. Om det finns kopplingar och gemensamma nämnare som hjälper oss att lösa ett eller flera inbrott vill vi kunna se det tydligare och snabbare, säger Ulf Melander som också har varit studenternas uppdragsgivare under arbetet.

Nya arbetsrutiner
Sara Ghorbanian är en av studenterna i gruppen som jobbat med polisen.
- Vi har jobbat i sex månader med att dels bygga en databas för inrapportering av data, och dels en programvara som ska kunna hantera informationen som finns i databasen, berättar Sara.
- Vi började med att digitalisera ett kryss-formulär som vi fick av polisen. Med hjälp av formuläret rapporterar ansvarig polis in standardiserad information vid varje nytt bostadsinbrott, och därmed vet vi att relevant data kommer in och att inbrottet kan jämföras med andra.

Exempel på data som samlas in är: vilket väder det var vid inbrottet, vilken tid på dygnet inbrottet skedde, hur förövaren tog sig in, om det fanns larm i bostaden, om de boende var hemma eller inte, om grannar fanns i närheten och så vidare.

Ulf Melander på Blekingepolisen är mer än nöjd så här långt.
- Samarbetet med studenterna har gått oerhört bra, berättar han. De har varit fantastiskt engagerade och samtidigt har de fått helt rätt stöd av sin handledare på BTH vilket har lett till väldigt snabba resultat. De har producerat, testat och levererat en fungerande prototyp på sex månader. Nu ska vi jobba vidare med processer och tekniken för att se hur vi kan utveckla och ytterligare förbättra arbetet.
- Jag tycker det är superkul att vår organisation har tagit emot studenternas arbete så helhjärtat och att det gått så fort, säger Ulf.

Redan idag använder polisen i Blekinge, Skåne, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län det standardiserade formuläret vid bostadsinbrott. Det innebär att data från drygt 1000 inbrott som begåtts i södra Sverige redan tagits tillvara och inmatningen i databasen fylls på.
- Vårt arbete avslutades formellt sett i januari, men några av oss jobbar ändå vidare, bland annat så hjälper vi till med att mata in data från formulären, berättar Sara Ghorbanian.

Gemensamt forskningsprojekt
Polisens rutiner kring datainsamlingen är ännu inte helt utformade och framförallt arbetet med att analysera data från seriebrottslighet kommer att fortsätta i nästa steg. BTH har beviljats ett EU-projekt på 5,6 miljoner kronor för att tillsammans med polisen arbeta fram metoder och teknik för att jobba vidare inom området.
Förutom analysmetoder av data kommer man också att jobba med mönsterigenkänning, till exempel skoavtryck. Kontaktperson på BTH för projektet är docent Niklas Lavesson. Därutöver arbetar även doktorerna Martin Boldt och Mikael Nilsson, samt doktoranderna Anton Borg, Irina Gertsovich, och Josef Ström Bartunek i projektet.

Projektkurser

På BTH är projektkurser ett genomgående inslag. Det innebär att studenterna jobbar i ett skarpt projekt med en kund som har ett uttalat önskemål.

- Det gör att vi inte bara löser ett problem utan vi övar oss också på att jobba som ett team där alla har olika roller. Vi får lära oss rutiner för hur vi hanterar verkliga kundkrav, hur man möter upp mot deadlines och bryter ner mål i aktiviteter. Och att tidsfaktorn är lömsk, säger Sara och ler.
- Det har inte alltid varit helt lätt, berättar hon. Att få kommunikationen i projektgruppen att fungera och att alla jobbar mot samma projektplan är en viktig lärdom, berättar hon.

- Jag hoppas att jag får fortsätta att arbeta med det här projektet. Nästa år är det dags för ytterligare en projektkurs, men då på heltid och med dubbelt så många medlemmar. Redan nu har vi pratat om att försöka få till ett system som kan plocka fram automatiserade slutsatser, avslutar Sara.

Läs mer om Civilingenjörsprogram på BTH

Text och bild: Michaela Linge

Källa:
Sektionen för datavetenskap och kommunikation

Redigera
Share Dela