Införd:
11/26/2012 08:17 AM

Sektionen för ingenjörsvetenskap hade den 21 - 26 november besök av en grupp lärare och doktorander från Ufa State Aviation Technical University, Ryssland. Syftet med besöket har varit erfarenhetsutbyte vad gäller undervisning i matematik för ingenjörsstudenter.

Gästföreläsare franvänds ån Ryssland

Den 23 november höll Dr. Larisa Gluskova ett seminarium med titeln 'Methological System of Mathematical Training of Technical University Students', där hon berättade om sina erfarenheter från alternativ, mer individuellt anpassad undervisning i matematik. Metoden har visats sig framgångsrik, och studenterna visar markant bättre studieresultat än grupper som undervisas på traditionellt sätt.

Gästföreläsare från Ryssland

Källa:
Sektionen för ingenjörsvetenskap

Redigera
Share Dela