Införd:
03/02/2016 10:25 AM

BTH vill säkra produktutveckling i Sverige

En miljon människor är idag anställda inom industrin i Sverige. För att de personerna ska behålla sina jobb samt att Sverige som industrination ska vara stark även i framtiden, vill BTH, tillsammans med sex andra lärosäten, säkra att industriföretag väljer Sverige när de vill utveckla nya produkter.

Sverige har en stark tradition av avancerade och högkvalitativa produkter, utvecklade med utmärkt teknisk kompetens som bas och med god arbetsmiljö, både inom akademi och industri. Tillgången till forskning och ingenjörskompetens har visat sig vara avgörande när tillverkande företag valt att investera i Sverige.

Hur kommer det att se ut framöver? Tobias Larsson är professor på Institutionen för maskinteknik vid BTH och är en av initiativtagarna till det inspel som lärosätena tagit fram. Han berättar om sin syn på framtiden:

- Det är ett stort skifte på gång som har potential att förändra både hur och var nya produkter utvecklas och tillverkas. Exempel på tekniska framsteg som gjorts de senaste åren är en fortsatt digitalisering av utvecklingen, nya material och nya tillverkningsprocesser. Tillsammans med det allt ökande kravet på hållbara lösningar kommer dessa framsteg att ha stor påverkan på hur produkter utvecklas och vi behöver säkerställa att ny, och relevant, kunskap finns. 

I ett inspel till Stiftelsen för strategisk forskning har därför BTH gått ihop med Chalmers, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet (LiU), Luleå tekniska universitet (LTU), Mälardalens högskola (MDH) och Jönköpings universitet (JU). Målet är en stark nationell satsning på området produktutveckling för att säkra kompetens i Sverige och stärka Sveriges konkurrenskraft på lång sikt. 

Vill du läsa hela inspelet med titeln ”Konkurrenskraftig innovation genom forskning inom produktutveckling för tillverkningsindustrin", finns rapporten här (på engelska).

Författare till inspelet är: 
Tobias Larsson (BTH), Ola Isaksson (Chalmers), Sofia Ritzén (KTH), Johan Ölvander (LIU), Anna Öhrwall Rönnbäck (LTU) och Glenn Johansson (MDH/JU).

För mer information, kontakta Tobias Larsson, e-post: tobias.larsson@bth.se
Källa:
Institutionen för maskinteknik

Redigera
Share Dela