Införd:
05/20/2013 02:10 PM

Givande internationellt studentsamarbete

Samarbetande studenter

Fem BTH-studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och på kandidatprogrammet i IT-säkerhet har under tre månader jobbat tillsammans med en grupp studenter från Schweiz för att utveckla ett en mjukvarulösning åt en kund i Schweiz.

Arbetet ingår i en projektkurs där studenterna ska leverera en produkt på uppdrag av en kund. De svenska studenterna har valt att göra sitt projekt ihop med en grupp studenter från Fachhochschule Nordwestschweiz i Basel. Gruppen har utvecklat ett CRM-system (Customer Relation Management) åt ett Schweiziskt företag som jobbar med att förmedla språkkurser och utbildningar till privatpersoner.

Wolfgang Weck är den schweiziske initiativtagaren till samarbetet.
-Det finns många utmaningar både för oss som kursansvariga liksom för studenterna, berättar han. Ta bara en sådan sak som att våra kurser och terminer startar vid olika tidpunkter i Sverige och i Schweiz. Det gör att vi inte har kommit igång samtidigt, utan några medlemmar har fått sätta sig in i arbetet efter hand. Men det är en av lärdomarna som studenterna får ta med sig ut i arbetslivet. Så kan det ju ofta fungera i ett utvecklingsprojekt.


Från BTH:s sida är det Samuel Fricker som är ansvarig för samarbetet. Han menar att lika viktigt som det är för studenterna att leverera en färdig produkt med god kvalitet till kunden, är det också att öva på att samarbeta och att kunna styra om i planeringen när det kommer in nya frågeställningar.

Simon Flümann är en av de sju studenter som kommit till BTH för att slutföra projektet under en vecka i maj och har fungerat som projektledare för gruppen
- Det är inte helt lätt att jobba som ett team där man befinner sig på olika platser men i det stora hela har det har fungerat utmärkt. Alla har varit hängivna och engagerade och vi har haft webcammöten varje vecka, säger Simon.
Han berättar vidare att det svåraste under resans gång har varit att anpassa arbetet till nya kundkrav som kommit in efter hand och hålla deadlines.
-Vi har fått inse att vi inte hinner med alla önskemål och därför behövt prioritera bort vissa saker.

Redan förra året jobbade studenter från Sverige och Schweiz ihop i ett utvecklingsprojekt.
-Det är vikigt att vi utbyter erfarenheter mellan skolor och på individnivå, både inom undervisningen och i forskningsarbetet, säger Samuel Fricker som räknar med att samarbetet fortsätter och att en ny studentgrupp kan göra något liknande även nästa år.

Källa:
Sektionen för datavetenskap och kommunikation

Redigera
Share Dela