Införd:
05/02/2012 02:03 PM

Utvärdering av utbildningen i psykologi

I Högskoleverkets kvalitetsutvärdering har ämnet psykologi vid BTH fått det samlade omdömet "bristande kvalitet". BTH är redan igång med en handlingsplan för att rätta till bristerna. Vid BTH pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att förbättra utbildningarna och vi har bra förutsättningar för att komma till rätta med bristerna i psykologiutbildningen.

Källa:
Kansliet för forskning och utbildning

Redigera
Share Dela