Införd:
09/28/2012 01:21 PM

Granskning av högskoleansökningar på BTH

VHS lägger ut granskning av högskoleansökningar på BTH.

Verket för högskoleservice, som på uppdrag av universitet och högskolor genomför antagning till högre utbildning, ger nu i uppdrag åt BTH, Blekinge Tekniska Högskola att granska och registrera dokument från sökande till högre utbildning från och med den 1 april 2013. Detta har tidigare utförts av privat leverantör.

BTH:s roll blir att granska och registrera de handlingar som följer med den blivande studentens ansökan. Verksamheten kommer att fluktuera över året i takt med de olika antagningsomgångarna varför behovet av personal kommer att variera.
BTH räknar med cirka 7 personer när verksamheten är lågaktiv och upp emot 35-40 personer när det är som mest att göra.

Källa:
Marknadsavdelningen

Redigera
Share Dela