Införd:
10/01/2012 08:30 AM

Baltic Maritime Science Park lanseras

                                     BMSP-logo

Tisdagen den 2 oktober lanseras Baltic Maritime Science Park - ett innovations- och kunskapsnav inom sjösäkerhet, skydd och miljö. BTH är en av initiativtagarna och syftet med projektet är att inventera och utveckla forskningsprojekt inom områdena sjösäkerhet, skydd och miljö. Övriga grundare är Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kustbevakningen, Marinen och Region Blekinge.


- På BTH har vi målmedvetet arbetat för att få till stånd ett kluster av detta slag och för att ta tillvara på den unika kompetens som finns i regionen kring maritim forskning och utveckling. Blekinge har en unik historik, kompetens och infrastruktur som vi nu vill jobba vidare med att utveckla tillsammans med akademi, företag och myndigheter. Denna klusterutveckling skapar nu stora möjligheter för BTH att utveckla sin kompetens tillsammans med nationella och internationella partners, menar Henric Johnson, vicerektor vid BTH.

Baltic Maritime Science Park (BMSP) ska stimulera till en dynamisk klusterutveckling i Östersjöregionen och fungera som ett nätverkskluster med noder över hela Östersjöområdet.  Aktörer som engageras i BMSP faller inom följande kategorier:

·        Offentliga aktörer (nationella, regionala och kommunala myndigheter)

·        Forsknings- och utbildningsinstitutioner (högskolor, universitet och forskningscentral)

·        Näringsliv (företagare och näringslivets företrädare)

·        Civila sektorn (föreningar, ideella organisationer, etc.)

I dagsläget finns en grundfinansiering för att under de tre kommande åren utveckla klustret med ett tydligt fokus att få med fler aktörer runt hela Östersjön.

Baltic Maritime Science Park har redan blivit utvald som ett flaggskeppsprojekt inom EUs Östersjöstrategi.

EUSBSR-Logo

Läs mer om lanseringen av Baltic Maritime Science Park

Vänligen kontakta vicerektor Henric Johnson för mer information.

Grundare av Baltic Maritime Science Park:

         BTH-logo           Linnéuniversitetet      Kustbevakningen       Försvarsmakten    Region Blekinge      

Källa:
Marknadsavdelningen

Redigera
Share Dela