Införd:
06/12/2012 11:29 AM

Nya avtal om studentutbyte tecknade

 Anders Hederstierna och rektor för SSPU

Den 4 juni hade BTH besök av Shanghai Second Polytechnic University.

Syftet med besöket var att underteckna avtal om studentutbyte via 3+1 programmet inom maskinteknik och elektroteknik. Avtalet innebär att de studenter som vill följa programmet läser sina tre första år vid sitt hemuniversitet och sedan kommer de till BTH för att läsa det fjärde och avslutande året.

Källa:
Sektionen för ingenjörsvetenskap

Redigera
Share Dela