Akademisk kalender

Akademisk kalender


Det akademiska året består av två terminer och varje termin är delad i två läsperioder: hösttermin (läsperiod 1 och 2) och vårtermin (läsperiod 3 och 4).

Hösttermin 2014

Höstterminen 2014 varar från 1 september till 18 januari (Vecka 36--3)

Läsperiod 1  v 36-44
Läsperiod 2  v 45-03

Vårtermin 2015

Vårterminen 2015 varar från 19 januari till 7 juni (Vecka 04--23)

Läsperiod 3  v 04-13
Läsperiod 4  v 14-23

 

Allmän information

Det finns ingen officiell julledighet på svenska lärosäten. Höstterminen löper från september till januari. Inga föreläsningar hålls under julveckan men du kan förväntas utföra arbeten under denna tid, exempelvis skrivuppgifter.

Share Dela
Redigera