Beslutande och rådgivande organ


Denna sida är avsedd att ge en överblick över Högskolans beslutande och rådgivande organ.

Dagens nuvarande organisation på BTH gäller till den 31 december 2013. Därefter träder den nya organisationen i kraft, den 1 januari 2014 - se nya namn längst ner på sidan. Organisationen är just nu under uppbyggnad på vår webbplats.

Högskolestyrelse
Fakultetsnämnd
Utbildningsnämnd
Rekryteringsnämnden
Kvalitetsråd
Antagningsråd
Miljöråd
Disciplinnämnd
Jämlikhetsgruppen
Personalansvarsnämnd
Arbetsmiljökommitté 

Sektioner

Mer information om beslutande organ inom sektionerna finns på respektiva sektions webbsidor.

Sektionen för datavetenskap och kommunikation
Sektionen för hälsa
Sektionen för ingenjörsvetenskap
Sektionen för management
Sektionen för planering och mediedesign

Från och med den 1 januari 2014 har BTH en ny organisation.

Fakulteten för datavetenskaper  

- Institutionen för datalogi och datorsystemteknik   
- Institutionen för kreativa teknologier
- Institutionen för teknik och estetik  
- Institutionen för programvaruteknik 
- Institutionen för kommunikationssystem

Fakulteten för teknikvetenskaper

- Institutionen för maskinteknik  
- Institutionen för industriell ekonomi  
- Institutionen för matematik och naturvetenskap  
- Institutionen för strategisk hållbar utveckling  
- Institutionen för fysisk planering
- Institutionen för tillämpad signalbehandling

Fakulteten för hälsovetenskaper

- Institutionen för hälsa

Share Dela
Redigera