Beslutande och rådgivande organ


Denna sida är avsedd att ge en överblick över Högskolans beslutande och rådgivande organ. (gäller fr.o.m. 2014-01-01)


Högskolestyrelse
Ledningsenhet
Dekangrupp
Utbildningsråd
Utbildningsutskott
Rekryteringskommitté
Disciplinnämnd
Jämlikhetsgruppen
Personalansvarsnämnd (ingen sida i dagsläget)
Arbetsmiljökommitté
Samverkansråd

 

 

Share Dela
Redigera