Karta Campus Gräsvik

Campus Gräsvik, Karlskrona


Högskolans verksamhet i Karlskrona inryms huvudsakligen i lokaler som en gång byggdes för militären. De ursprungliga flyglarna med nya tillbyggnader rymmer idag bibliotek, café och servering samt undervisningslokaler.

Även omgivningarna speglar en intressant blandning av kultur och IT genom att Karlskrona vuxit med TelecomCity och är en del av UNESCO:s världsarv. På Campus Gräsvik finns även en mängd tjänsteföretag inom främst IT-sektorn.

Gatuadressen till Campus Gräsvik är Valhallavägen 1.

Campus Gräsvik - BTH:s huvudcampus

Hus A

Reception - är du gäst går du hit
I receptionen får du hjälp med bland annat ett P-tillstånd som behövs för att parkera på området.

IT- och serviceavdelning

Hus B

Blekingetrafiken
Region Blekinge

Hus C

Institutionen för fysisk planering
Institutionen för teknik och estetik

Hus D

Café Länken

Hus G

Studenthälsan
Konfuciusinstitutet vid BTH

Institutionen för programvaruteknik

Hus H

Biblioteket

Institutionen för hälsa
Institutionen för kommunikationssystem

Hus J

Studentcentrum - för alla studenter
Studentkårens expedition, J2221
Multisalen J1504 
Bistro J - servering

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik
Institutionen för industriell ekonomi
Institutionen för kreativa teknologier
Institutionen för maskinteknik
Institutionen för matematik och naturvetenskap
Institutionen för programvaruteknik
Institutionen för strategisk hållbar utveckling
Institutionen för tillämpad signalbehandling

Ledningsenheten
Ledningskansli
Gemensamt verksamhetsstöd

Hus K

Kårhus

 

BTH Innovation finns på Campus Gräsvik 4

Share Dela
Redigera