Om BTH Fakta

Det här är BTH

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH:s forskning topprankas:

 • BTH rankas sexa i världen och nummer ett i EU inom system- och programvaruteknik vid den senaste publicerade rankingen som täcker publikationer under perioden 2004–2008 enligt Journal of Systems and Software. Professor Claes Wohlin har varit på tidskriftens topp-15-lista över de mest publicerade forskarna i världen inom området fyra gånger vid de senaste sex rankingtillfällena.

 • Professor Claes Wohlin hamnar även i toppen på de två listorna av forskare som bidragit mest till litteraturen inom området mjukvaruutveckling under perioden 1971–2012. Claes Wohlin återfinns på fjärde respektive sjunde plats.

 • BTH bedömdes vara bäst i Sverige och på tredje plats i Europa inom hållbar utveckling, enligt en rapport från Alliance for Global Sustainability år 2009.

 • Två BTH-forskare inom hållbarhet rankades bland de sex främsta i världen av The Globe Sustainability Research Award år 2011. De två forskarna är Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt.

 • Ytterligare två BTH-forskare (inom matematik respektive fysik) har utnämnts till världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning (2011). Drygt 500 nominerade världen över och BTH är det enda lärosäte med två vinnande forskare.

Kort om BTH:s utbildning:

  • Cirka 22 program som leder till examen på grundnivå
  • Cirka 18 program som leder til examen på avancerad nivå
  • 5 100 registrerade studenter
  • Cirka 440 är internationella studenter
  • Cirka  37 % av studenterna är kvinnor
  • 63 % av studenterna studerar teknik
  • 9 % studerar ekonomi inom samhällsvetenskap
  • 15 % av studenterna studerar vårdvetenskap
  • 9 % av studenterna studerar naturvetenskap
  • 4 % studerar medicin
  • Drygt två tredjedelar av den totala verksamheten omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kort om BTH:s forskning:

 • 42 professorer
 • 125 doktorander inom teknik
 • 15 doktorander registrerade vid andra lärosäten
 • Utbildning på forskarnivå i 15 ämnen
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning

 

Övrigt:

 • 508 anställda
 • Omsättning på 456 MKr

Uppgifterna baseras på information från bland annat årsredovisning för 2013.

Share Dela
Redigera