Om BTH Fakta

Det här är BTH

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH:s forskning topprankas:

 • Enligt "Journal of Systems and Software" rankas BTH sexa i världen och nummer ett i EU inom system- och programvaruteknik.
  Professor Claes Wohlin, BTH, har varit på topp-15-listan över de mest publicerade forskarna i världen inom området fyra gånger vid de senaste sex rankingtillfällena.
 • Två BTH-forskare inom hållbarhet (Sustainability Science) rankas bland de sex främsta i världen av "The Globe Sustainability Research Award" när det gäller forskningens genomslag i samhället.
 • Ytterligare två BTH-forskare (inom matematik respektive fysik) har utnämnts till världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning (2011). Drygt 500 nominerade världen över och BTH är det enda lärosäte med två vinnande forskare.

Kort om BTH:s utbildning:

  • Cirka 22 program som leder till examen på grundnivå
  • Cirka 18 program som leder til examen på avancerad nivå
  • 5 100 registrerade studenter
  • Cirka 440 är internationella studenter
  • Cirka  37 % av studenterna är kvinnor
  • 63 % av studenterna studerar teknik
  • 9 % studerar ekonomi inom samhällsvetenskap
  • 15 % av studenterna studerar vårdvetenskap
  • 9 % av studenterna studerar naturvetenskap
  • 4 % studerar medicin
  • Drygt två tredjedelar av den totala verksamheten omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kort om BTH:s forskning:

 • 42 professorer
 • 125 doktorander inom teknik
 • 15 doktorander registrerade vid andra lärosäten
 • Utbildning på forskarnivå i 15 ämnen
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning

 

Övrigt:

 • 508 anställda
 • Omsättning på 456 MKr

Uppgifterna baseras på information från bland annat årsredovisning för 2013.

Share Dela
Redigera