Fakulteten för teknikvetenskaper


Vid BTH finns två fakulteter som ansvarar för utbildning, forskning och samverkan inom sina respektive områden.

Varje fakultet leds av en dekan som ansvarar för planering, styrning och kvalitetssäkring av BTH:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå och av forskning och utbildning på forskarnivå. Dekanerna har inom ramen för en rekryteringskommitté även det övergripande beredningsansvaret för rekryteringen av lärare till högskolan.

Vid fakulteten för teknikvetenskaper finns följande institutioner:

Institutionen för hälsa, TIHA
Institutionen för maskinteknik, TIMA 
Institutionen för industriell ekonomi, TIEK 
Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN 
Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU 
Institutionen för fysisk planering, TIFP
Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB

Dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper:

Professor Tobias Larsson
E-post: tobias.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 25

 Tobias Larsson

 

Share Dela
Redigera