Införd:
04/23/2013 11:52 AM

Strategisk innovationsagenda för marin energi

I dagarna lanseras Blå energi – en strategisk innovationsagenda för marin energi. Innovationsagendan visar på stora möjligheter för Sverige att skapa en grön exportindustri, men för att lyckas krävs en samlad politisk strategi och utökade offentliga satsningar.

Mänskligheten står inför stora globala miljö- och samhällsutmaningar. För att möta dem krävs en storskalig förändring av dagens energisystem – från ändliga fossila bränslen till förnybar energi från sol, vind och vatten. Världens hav innehåller stora mängder förnybar energi som kan utvinnas ur vågor, tidvatten- och havsströmmar – så kallad marin energi. Om den stora potentialen utnyttjas till fullo kan stora mängder koldioxidutsläpp undvikas, samtidigt som många kustregioner kan minska sitt beroende av importerad energi.

Olika teknologier för att utvinna marin energi utvecklas på flera håll i världen. De genomgår grundläggande konceptutveckling och småskaliga tester, men vissa har kommit längre och påbörjat etableringen av fullskaliga demonstrationsinstallationer. Teknologierna har stor potential att bli konkurrenskraftiga alternativ till andra förnybara energislag.

European Ocean Energy Association pekar i sin framtidsvision för 2050 på möjligheten att möta 15 procent av det europeiska elbehovet och skapa 300 000 arbetstillfällen. De kommer att finnas i de länder och regioner som redan nu vågar investera i framväxten av företag som kan leverera produkter och tjänster till världsmarknaden.

Sverige har de rätta förutsättningarna att bli en exportör av kompletta kraftverk, delsystem, komponenter, tjänster och kunskap. Men för att lyckas krävs en samlad politisk strategi, utökad samverkan och stora satsningar på forskning, utveckling och demonstration.

I dagarna lanserar en bred grupp branschintressenter rapporten Blå energi - en strategisk innovationsagenda för marin energi. Den har tagits fram genom en öppen process där över 35 företag och organisationer, från mindre utvecklingsbolag till etablerade globala industriaktörer, bidragit till det slutliga resultatet. Arbetet har skett med stöd av VINNOVA. Rapporten finns tillgänglig på www.oceanenergycentre.org .

Innovationsagendan lanserar en branschgemensam vision för marin energi och ger rekommendationer till svenska politiker och myndigheter med samhällsuppdrag att främja innovation och hållbar utveckling.

– Arbetet med att ta fram innovationsagendan har visat att den svenska branschen för marin energi är redo att delta i utvecklingen av framtidens hållbara energisystem. Det skulle vara nyttigt att samla den svenska branschen inom marin energi och tillsammans med politiker skapa en klar utvecklingsstrategi för Sverige, säger Björn Bolund, ansvarig för marin energi på Vattenfall.

 

För ytterligare information kontakta: Professor Tobias Larsson, BTH, e-post: tobias.larsson@bth.se eller projektledare Johnn Andersson Chalmers tekniska högskola Telefon: 070-3363747 E-post: johnn.andersson@chalmers.se

 

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 23 april 2013

Redigera
Share Dela