Införd:
11/16/2015 08:32 AM

Ledande lärobok i mjukvaruutveckling översatt

Ledande lärobok i empirisk mjukvaruutveckling har nyligen släppts på kinesiska. Boken är författad av professor Claes Wohlin vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, och fem före detta doktorander, numera verksamma vid Lunds universitet och i svensk industri.

Mjukvara har blivit allt vanligare och mer betydelsefull i en rad olika typer av produkter och tjänster i samhället. För att stärka sin konkurrenskraft försöker företagen hela tiden förbättra sin produktivitet och kvalitet i utvecklingen. Den empiriska forskningen inom mjukvaruutveckling är en grundpelare i att utvärdera förbättringsförslag kopplat till hur mjukvara utvecklas och används.

Den mest använda forskningsmetodikboken inom empirisk mjukvaruutveckling, enligt en undersökning publicerad 2014, är en bok där Claes Wohlin är huvudförfattare; ”Experimentation in Software Engineering”. Den första upplagan av boken kom på engelska år 2000 och en andra upplaga utgavs 2012. När boken utkom 2000 var det den första boken på området och har sedan dess blivit ett ”standardverk” för forskningsmetodik inom området.

Under hösten 2015 släpptes boken på kinesiska efter att ha blivit översatt av en grupp kinesiska professorer i ämnet.

- Det är än så länge relativt ovanligt att kinesiska universitet använder litteratur på engelska. Därmed innebär översättningen att det blir möjligt att nå en helt ny grupp av studenter och forskare i Kina.  Att de kinesiska professorerna valde att översätta vår bok istället för att skriva en egen bok får anses som ett mycket gott betyg till vår bok. Jag förmodar att det inte finns någon alternativ bok på kinesiska och därmed blir vår bok förmodligen den första boken inom området på kinesiska, säger Claes Wohlin.

- Det är onekligen ett erkännande och mycket roligt, även om jag inte kan läsa denna utgåva av boken, fortsätter Claes Wohlin.

 


För ytterligare information kontakta professor Claes Wohlin, via e-post:
claes.wohlin@bth.se eller via telefon: 0455- 38 58 20. Se även www.bth.se

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 16 november 2015

Redigera
Share Dela