Införd:
11/07/2013 09:01 AM

Japan lär av svensk äldreforskning

Det japanska samhället står inför stora utmaningar när det gäller att ta hand om en allt äldre befolkning. Boken ”Home care across Europe” i vilken BTH-forskare Cecilia Fagerström är medförfattare, gav fyra japanska forskare inspiration att besöka BTH för att lära mer om hemvård för äldre. Media är välkommen att träffa Cecilia Fagerström som berättar om sin forskning inom området.

Länet har under veckan besökts av fyra forskare som arbetar på uppdrag av det japanska socialdepartementet. Anledningen till besöket är att de inspirerats av den forskning som bedrivs vid BTH inom vårdvetenskap och då speciellt vård av äldre. Bakgrunden är att Japan står inför stora utmaningar att ta hand om en äldre befolkning där önskan finns att de äldre ska kunna bo kvar hemma längre. I och med detta ökar kraven på en god och väl fungerande hemvård.

Docent Cecilia Fagerström, forskare i vårdvetenskap vid BTH, har speciellt inriktat sin forskning mot hållbart aktivt åldrande och är bland annat medförfattare till boken ”Home Care across Europe” där hon beskriver att vi är ganska generösa med att erbjuda hemtjänst i Sverige jämfört med många andra länder i Europa. Än idag finns det få kartläggningar över hur vården är organiserad och finansierad i Europa och hemvården skiljer sig åt mellan länderna. Hemvården utgår ofta utifrån i vilken omfattning anhöriga kan hjälpa till.

Boken gav fyra japanska forskare inspiration till att åka till Sverige för att träffa BTH-forskaren och göra intervjuer med olika professioner med anknytning till vård som bedrivs i de äldres hem för att diskutera landets utmaningar. Det japanska besöket avslutas torsdagen den 7 november.

Media är välkommen att träffa docent Cecilia Fagerström och höra om hennes forskning inom området samt de japanska forskarna.

Dag: Torsdag 7 november
Tid: Kl 11:30
Plats: Sal Utsikten, hus J, översta planet, BTH, Campus Gräsvik.

 

För mer information, kontakta Cecilia Fagerström, e-post: cecilia.fagerstrom@bth.se eller via telefon 0455-38 54 45 eller Margareta Ahlström, e-post: margareta.ahlstrom@bth.se eller via telefon 0455-38 50 91.


Se även
www.bth.se

 

 

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 6 november 2013

Redigera
Share Dela