Införd:
09/28/2012 10:29 AM

BTH granskar ansökningar till högre utbildning

Verket för högskoleservice, som på uppdrag av universitet och högskolor genomför antagning till högre utbildning, ger nu i uppdrag åt BTH, Blekinge Tekniska Högskola att granska och registrera dokument från sökande till högre utbildning från och med den 1 april 2013. Detta har tidigare utförts av privat leverantör.

BTH:s roll blir att granska och registrera de handlingar som följer med den blivande studentens ansökan. Verksamheten kommer att fluktuera över året i takt med de olika antagningsomgångarna varför behovet av personal kommer att variera. BTH räknar med cirka 7 personer när verksamheten är lågaktiv och upp emot 35-40 personer när det är som mest att göra.

– Det är mycket glädjande att vi har fått förtroendet att utföra det här gransknings- och registreringsarbetet. Dessutom är det positivt eftersom det innebär att vi kan erbjuda nyanställningar, säger Henrick Gyllberg, högskoledirektor vid BTH.

– Vi är mycket glada över att ha kommit fram till denna lösning, säger Susanne Wadsborn Taube, ställföreträdande enhetschef vid Verket för högskoleservice. Vi utgår ifrån att det kommer att innebära många fördelar såväl för alla lärosäten som för VHS att ha en samarbetspartner inom högskolesektorn. Att lösningen dessutom kommer att innebära nya arbetstillfällen i Blekinge känns extra roligt.

Nuvarande VHS läggs ner vid årsskiftet och den 1 januari 2013 tar den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet över verksamheten.

 

För mer information, kontakta Henrick Gyllberg på telefon 0455-38 50 95 eller via
e-post:
henrick.gyllberg@bth.se Se även www.bth.seKälla:
Marknadsavdelningen den 28 september 2012

Redigera
Share Dela