Införd:
07/26/2013 11:15 AM

BTH ger hållbarhetskurs vid brittiskt universitet

Brunel University i Storbritannien har engagerat BTH:s hållbarhetsteam för att bidra med en kursmodul om strategisk hållbar utveckling inom ett nytt mastersprogram inom hållbarhet, entreprenörskap och design. Brunel är ett internationellt välrenommerat universitet med framstående forskning och utbildning inom bland annat miljövetenskap, designvetenskap och entreprenörskap.

Kursmodulen som BTH ska bidra med innefattar bland annat föreläsningar av BTH:s hållbarhetsprofessorer Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt, samt av programledaren för BTH:s magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, Tracy Meisterheim. En del kommer att ske på plats i London och en del kommer att ske på distans. BTH kommer också att utbilda lärarna vid det brittiska universitetet för att skapa förutsättningar för en bra integration av strategiskt hållbarhetstänkande i övriga moduler inom det nya mastersprogrammet.

– Det här är en spännande utveckling. Vi har liknande förfrågningar från andra universitet i Sverige och internationellt. Vi ser det engagemang som vi nu går in i med Brunel som en modell för en internationell utbildningssamverkan där BTH:s kompetens inom systemvetenskap och strategiskt ledarskap för hållbarhet utgör en gemensam kärna och där olika universitet integrerar denna med olika tematiska områden, säger Göran Broman, forskningsledare vid avdelningen för strategisk hållbar utveckling vid BTH.

– På det här sättet får vi också direkt tillgång till specialistkompetens inom ett brett spektrum av områden som kompletterar vår egen kompetens, avslutar Göran Broman.

– Vi gjorde en omfattande sökning efter partners och vi identifierade BTH som den ledande högskolan i världen inom strategisk hållbar utveckling. Det finns ingen anledning för oss att försöka bygga upp motsvarande kompetens. Det är mycket fördelaktigare att samarbeta med de bästa inom området, säger professor Susan Jobling, chef för Institutet för miljövetenskap vid Brunel University.

 

För mer information, kontakta Göran Broman, e-post: goran.broman@bth.se eller tel.: 0455-38 55 04.

 

 

 

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 26 juli 2013

Redigera
Share Dela