Införd:
11/03/2014 01:18 PM

Diagnos på distans

Att hitta uppkomna fel i produkter och tjänster samt avhjälpa dem innan de blir märkbara för användaren kan bli en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Vid BTH pågår sedan 2013 ett projekt tillsammans med ett 20-tal industrier för att stärka industrins möjligheter att utveckla system för diagnos på distans. Media är välkommen att möta representanter från industrin, KK-stiftelsen, forskningsinstitut samt BTH.

Att vid konstruktion veta alla omständigheter en produkt kan utsättas för och vilka fel som kan uppstå under dess livstid är mycket svårt. Att kunna ställa diagnos på produkter och hitta fel i dem innan felen blir kritiska för användaren skulle vara en stor konkurrensfördel.

Sedan 2013 pågår projektet Diagnos på distans – online engineering, som stöds av KK-stiftelsen. Projektet har nu fått fortsatta medel fram till 2018.

BTH:s del i projektet är att, tillsammans med de deltagande 20 industrierna och forskningsinstituten, utveckla kurser för industrins utvecklingsingenjörer inom området diagnos på distans.

Media är välkommen att träffa rektor Anders Hederstierna, KK-stiftelsens verksamhetschef Stefan Östholm, industrirepresentanter samt representanter från BTH.

Dag: Onsdagen den 5 november
Tid: Kl 15:00
Plats: Sal Utsikten, hus J (högst upp), BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen!

För mer information, kontakta Margareta Ahlström, via e-post margareta.ahlstrom@bth.se eller via telefon: 0455-38 50 91. Se även www.bth.se

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 3 november 2014

Redigera
Share Dela