Införd:
10/25/2012 04:06 PM

Ny teknik ger bättre vägunderhåll

Onsdagen den 7 november försvarar Lydia Ndandiko, BTH, sin avhandling i ämnet
teknovetenskapliga studier. Hon disputerar på avhandlingen ”
Geographical Information Technologies – Decision support for Road Maintenance in Uganda”.

Vägunderhåll i Uganda innebär ständiga utmaningar. Vägnätet har utvecklats på ett kaotiskt sätt. Dessutom domineras vägnätet av dålig vägbeläggning, gropar, undermålig vägdesign och otillräcklig dränering. Emellertid är vägnät identifierade som nyckeln till utveckling av ett land. Den nationella utvecklingen i Uganda har fokuserat på utvecklingsplanen NDP och FN:s millennieutvecklingsmål MDG. Båda dokumenten förespråkare användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för hållbar utveckling samt för att minska fattigdomen.

Denna forskning visar potentialer och möjligheter med geografiska informationssystemsteknik (GIT) som specialiserat IT-verktyg för hantering av geografiska data. Denna studie inkluderar användning av verktyg som GPS, GIS och fjärranalys. Användningen av dessa är dynamisk och innebär väsentligt ökad kapacitet för insamling, hantering, analys och presentation av data i syfte att utgöra avancerade beslutsstöd. Vägunderhåll, som applikationsområde för denna forskning, kan dra stor nytta av avancerad användning av GIT.

Specifikt har forskningen påvisat de luckor och begränsningar som möter GIT-initiativ i underhåll av väginfrastruktur i Uganda. Forskningen har utvecklat en metod för att förbättra dessa tekniker och föreslagit en datamodell för beslutsstöd vad gäller vägunderhåll. Eftersom användningen av GIT är generisk, kan resultat och rekommendationer från denna studie användas inom alla organisationer, som använder geografiska data i Uganda och annorstädes.

Handledare är professor Gerhard Bax, BTH.

Disputationen äger rum på Makerere University i Uganda.

 

 

För mer information, kontakta Lena Trojer på telefon 0454-38 59 26 via e-post: lena.trojer@bth.se eller Lydia Ndandiko (engelsktalande) via e-post: lndandiko@gmail.com Se även www.bth.seKälla:
Marknadsavdelningen den 6 november 2012

Redigera
Share Dela