Införd:
10/20/2013 11:38 AM

Studenterna ska bli bättre på att skriva

Från och med måndag kommer BTH:s studenter att få hjälp i att bli bättre på akademiskt skrivande. Då lanseras nämligen den nya webbplatsen Skrivguiden.se som ska ge studenterna konkreta råd och vägledning. Media är välkommen att medverka då tjänsten lanseras.

Skrivguiden.se är en webbplats utvecklad av biblioteket vid BTH i syfte att ge studenterna stöd i deras akademiska skrivande. Med konkreta råd om skrivprocess, problemformulering och hur man hanterar källor och referenser vill biblioteket vägleda studenterna till ett bättre skrivande.

Akademiskt skrivande är en process som består av flera olika delar där man i förarbetet sätter sig in i skrivsituationen och förbereder skrivandet genom att analysera skrivuppgiften, samla material och komma på idéer. Skrivandet börjar med att formulera en frågeställning, disponera texten, skriva utkast och avslutas med att man har en färdig text. När texten är skriven påbörjas efterarbetet med revision och redigering av texten för att förbättra och förtydliga.

Under studenternas studietid ska förmågan till akademiskt skrivande utvecklas för att slutligen kulminera i ett examensarbete och en förmåga att skriva texter i yrkeslivet eller i fortsatta studier.

Webbplatsen är öppen för alla som vill använda den, inte enbart BTH:s studenter.

Media är välkommen att närvara då webbplatsen lanseras.

Dag: Måndagen den 21 oktober
Tid: Kl 10:30
Plats: Högskolebiblioteket, BTH, Campus Gräsvik. Ingång till biblioteket sker vid statyn mot vattnet.

För mer information, kontakta Lasse Bourelius, e-post:lasse.bourelius@bth.se eller via telefon 0455-38 50 06.

Se även www.bth.se

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 18 oktober 2013

Redigera
Share Dela