Införd:
11/26/2013 07:22 PM

Stipendier till utmärkta examensarbeten

Onsdagen den 27 november delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut sina årliga stipendier till studenter som gjort framstående examensarbeten. Media bjuds in att medverka vid den högtidliga utdelningen.

Stipendierna delas ut till studenter vid BTH, vid Högskolan i Halmstad och vid Linnéuniversitet. Representanter från de tre lärosätena har analyserat årets examensarbeten mot vissa satta kriterier och presenterat examensarbetena för den sju personer starka juryn på Sparbanksstiftelsen Kronan. Juryn har därefter utsett vinnarna.

Sparbanksstiftelsen Kronan preminerar i år 41 studenter som har arbetat fram totalt 23 examensarbeten. Stiftelsen har beslutat om en utdelning på 800 000 kronor. Juryn har fördelat dessa medel genom att ge ett arbete 100 000 kronor, sex arbeten 50 000 kronor vardera samt sexton arbeten 25 000 kronor vardera.

Media är välkommen att medverka under dagen:

Program
11:00   Tommy Lindgren, ordförande i Sparbanksstiftelsen Kronan, hälsar välkommen

11:10   Anders Hederstierna, rektor, presenterar BTH

11:20    Presentationer och utdelning av stipendier till examensarbeten belönade med 100 000 och 50 000 kronor.

14:00   Föredrag av professor Tobias Larsson, BTH

14:30   Presentationer och utdelning av stipendier till examensarbeten belönade med 25 000 kronor.

Dag: Onsdag 27 november
Tid: Se programmet ovan
Plats: Multisalen, hus J, bottenplanet, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

För ytterligare information kontakta projektledare Lena Vogelius på telefon: 0733-38 60 04 eller via e-post: lena.vogelius@bth.se. Läs mer på www.bth.se

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 26 november 2013

Redigera
Share Dela