Införd:
08/23/2013 09:06 AM

BTH – ny kraft i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

BTH tog nyligen beslutet om att gå in som medlem i den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Anledningen är att det ligger helt i linje med högskolan profil och att BTH med sin kompetens inom bland annat hållbarhet och planering kan bidra till dess utveckling.

Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap och utnämndes av Unesco 2011.

Att BTH tog beslutet om att går in som medlem i den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag har flera anledningar. Det ligger helt i linje med högskolans tydliga profilering mot hållbar utveckling. BTH-professorn Lars Emmelin innehar dessutom en av landets fem Unesco-professurer för hållbar utveckling, vilket är en resurs som bör utnyttjas för arbetet inom biosfärområdet. BTH kan också bidra med kunskaper för nya former av företagande med inriktning på hållbar utveckling.

BTH är även svenskt centrum för Baltic University Network, som utvecklar utbildningar inom miljö och hållbarhet samt en av grundarna av Baltic Maritime Science Park, ett internationellt kluster inom sjösäkerhet med just Östersjön som fokus.

– Att BTH stödjer Biosfärområde Blekinge Arkipelag är ett uttryck för högskolans profilering mot hållbar utveckling och vårt engagemang i Blekinges utveckling, menar rektor Anders Hederstierna.

 

För mer information, kontakta professor Lars Emmelin på telefon: 0455- 385310 eller via e-post: lars.emmelin@bth.se  Se även www.bth.se

 

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 23 augusti 2013

Redigera
Share Dela