Införd:
09/27/2012 11:42 AM

Ny svensk förening för kravhantering

Swedish Association for Requirement Engineering, SARE, är en nystartad ideell förening för att främja kunskap och praktik i kravhantering. Föreningen har redan nu stark anknytning till den svenska industrin och forskningen. SARE är öppen för alla som är intresserade av kravhantering. I ledningen för SARE finns Tony Gorschek och Samuel Fricker, professor respektive doktor i mjukvaruutveckling vid BTH.

 SARE arrangerar seminarium med teman inom kravhantering och ibland närliggande områden som test och projektledning. Vi väljer föreläsare från olika organisationer, även internationellt, för att dela med sig av sina kunskaper, exempelvis: Tom Gilb: "Fånga värde vid kravhantering".

 Syftet med föreningen är att ge möjlighet för breddat nätverk, skapa forum för erfarenhetsutbyte och bidra till utveckling inom kravhantering.

– Det är roligt om vi kan främja medlemmars kompetensutveckling inom området, säger Magnus Willner, Inceptive AB, som grundat föreningen. Förhoppningsvis kan vi bidra till ett uppsving för kravdisciplinen liknande det som varit de senaste åren inom testdisciplinen.

 Föreningen kommer arrangera kostnadsfria regelbundna möten för personer i näringslivet som är intresserade av kravhantering. Det finns även ett samarbete med SIREN (Swedish Requirements Engineering Network) som samlar aktiva forskare från våra universitet och högskolor inom kravhanteringsområdet. Förhoppningsvis kan de båda föreningarna dra nytta av varandra. Tony Gorschek, professor i mjukvaruutveckling, och Samuel Fricker, doktor i mjukvaruutveckling, syns i ledningen för SARE.

Föreningens tre delar; syd, väst och öst verkar självständigt per ort och första mötet på respektive ställe arrangeras 17/10 respektive 7/11. Se www.sare.se för mer info och anmälan till föreningen och eventen.

 

För mer information kontakta Magnus Willner, magnus.willner@inceptive.se, 070-219 14 83 eller Samuel A Fricker, samuel.fricker@bth.se, 0734-223 81.
Källa:
Marknadsavdelningen den 27 september 2012

Redigera
Share Dela