Införd:
04/08/2014 11:10 AM

BTH medverkar vid nationell e-hälsokonferens

BTH medverkar vid årets Vitaliskonferens som går av stapeln den 8-10 april i Göteborg. BTH-forskarna kommer att hålla i en workshop samt presentera flera regionala satsningar inom tillämpad hälsoteknik.

Vitaliskonferensen erbjuder utbildning och utblick inom e-hälsoområdet och seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Vid konferensen kommer BTH att hålla i en workshop inom ramen för VINNOVA-projektet Health in Hand–Transforming Healthcare Delivery.

- Avsikten med workshoppen är att få kontakt med forskargrupper och praktiker runtom i Sverige som är involverade i projekt med fokus på innovativa mobila teknologier för hälsofrämjande. Det kan leda till utbyte av kunskap och erfarenheter samt till framtida studiebesök och samarbete, berättar professor Sara Eriksén, projektledare för VINNOVA-projektet.

Malin Hofflander, industridoktorand på BTH och konsult inom ledarskap i vården samt Katarina Sulasalmi, Landstinget Blekinge, kommer att hålla i workshoppen. Vid workshoppen presenteras VINNOVA-projektet men också andra regionala satsningar i Blekinge inom tillämpad hälsoteknik till exempel SICAHT (Swedish Innovation Center for Applied Health Technology) och Blekinge Health Arena.

På konferensen presenterar även Lasse Bourelius, BTH och Sarah Lundberg, Västerbottens Läns Landsting webbplatsen webbkollen.com. Det är ett utvecklingsarbete mellan BTH, företaget Quicksearch och Sverige kommuner och Landsting inom projektet Bättre liv för sjuka äldre.

 

För mer information, kontakta Malin Hofflander via telefon: 0761-83 80 90 eller via e-post: malin.hofflander@bth.se  Se även www.bth.se samt www.vitalis.nu/konferens

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 7 april 2014

Redigera
Share Dela