Införd:
12/17/2014 09:08 AM

KK-stiftelsen storsatsar på mjukvaruforskning

Svensk industri måste, för att öka sin konkurrenskraft, fortsätta förbättra sin mjukvaruutveckling. KK-stiftelsen satsar nu drygt 30 MKr på forskning inom mjukvaruområdet där målet är att ta fram beslutsstödsystem som svarar på industrins behov och krav. I projektet samarbetar BTH med Mälardalens högskola och SICS.

Fler och fler system är idag mjukvaruintensiva och företagen får det allt svårare att leverera lösningar med hög kvalitet och som uppfyller kundernas krav på kostnad och leveranstid.

KK-stiftelsen satsar därför drygt 30 MKr i ett projekt med målet att ge industrin ett beslutsstödsystem som hjälper företagen att förbättra konkurrenskraften att genomföra mjukvaruprojekt. Det finns ett behov av att kunna ta bättre beslut avseende t.ex. när ett företag skall utveckla mjukvaran själv, använda öppen källkod eller köpa mjukvarukomponenter från andra.

– Målsättningen är att ta fram ett beslutsstödsystem som svarar på branschens behov och krav. Då krävs en helhetssyn och en förmåga att kunna balansera funktionalitet, kostnader, kvalitet och samtidigt hantera riskerna, säger professor Claes Wohlin, projektledare vid BTH.

I projektet samarbetar BTH med Mälardalens högskola och SICS. Tillsammans har de en unik kompetens inom området.

 

För mer information, kontakta Claes Wohlin via telefon 0455-38 58 20 eller via e-post: claes.wohlin@bth.se  Se även www.bth.se

 

Fakta:
Projektet heter ORION – Beslutsstöd för komponentbaserad mjukvaruutveckling för inbäddade system.

 

 

 

 


Källa:
Kommunikationsavdelningen den 17 december 2014

Redigera
Share Dela