Införd:
04/02/2014 01:44 PM

KK-stiftelsen satsar på ny forskningsmiljö vid BTH

BTH har i dagarna fått det glädjande beskedet att KK-stiftelsen satsar 36 miljoner kronor under 6–7 år på en forskningsprofil inom skalbara system för analys av stora datamängder. I projektet ingår 11 företag och visionen är att etablera svenskt kompetenscentrum och en internationellt erkänd forskningsmiljö inom området.

Mängden data som genereras ökar dagligen och i en allt snabbare takt. Om företagen kunde analysera mängden data effektivare, skulle det skapa större kundnytta, affärsnytta och även kostnadsbesparingar. Men för att göra dessa analyser krävs nya metoder och tekniker. Dessa måste dessutom vara skalbara, det vill säga kunna byggas ut, ha hög prestanda och vara resurseffektiva.

Det är i detta sammanhang som BTH har fått medel för att under perioden september 2014 – december 2020 skapa ett kompetenscentrum tillsammans med de 11 företagen som ingår i projektet.

- Vi ser att företagen har stora utmaningar vad det gäller att hantera stora datamängder. Därför vill vi etablera ett kompetenscentrum inom området för att tillsammans med våra industripartner utveckla ny kunskap och nya metoder för analys av stora datamängder, berättar professor Håkan Grahn.

BTH har en lång tradition av att samarbeta med industrin och de flesta av företagen har också lång och framgångsrik erfarenhet av att arbeta tillsammans med den akademiska världen, och med BTH i synnerhet.

- Vi på Telenor är oerhört glada över att detta kompetenscentrum etableras då vi ser en direkt koppling till vårt pågående arbete med ökad kundnöjdhet. Det är också ett konkret resultat av det fördjupade samarbetet som vi inledde med BTH under förra året, säger Martin Petersen, Director Products & IT, Telenor Sverige.

- Ericsson ser positivt på denna profilen. Inriktningen är intressant och vi hoppas kunna identifiera nya områden som stärker vårt ledarskap, säger Peo Sundelius, Platschef Ericsson Karlskrona. 

Satsningen från KK-stiftelsen är även viktig för att få en internationellt erkänd forskningsmiljö inom området.

 

För mer information, kontakta gärna Håkan Grahn, telefon 0455-38 58 04, e-post: hakan.grahn@bth.se eller Niklas Lavesson, telefon 0455-38 56 75, e-post: niklas.lavesson@bth.se samt Martin Petersen, via Telenors presstjänst telefon 08-41 01 00 40, e-post: press@telenor.com
Källa:
Kommunikationsavdelningen den 2 april 2014

Redigera
Share Dela