Införd:
06/05/2013 03:04 PM

Telekonsultation – en möjlighet?

Måndagen den 10 juni bjuder projektet PrimCareIT in till ett dialogseminarium om möjligheterna med telekonsultation och telemedicin i Blekinge. Media inbjuds att närvara.

PrimCareIT är ett projekt som inriktar sig på att bedöma möjligheter och hinder för telekonsultation och telementorskap i primärvården med syfte att främja utvecklingen av tekniskt stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården, inte minst i landsbygdsområden.

I
 projektet fokuserar BTH i samarbete med Landstinget Blekinge på att testa och undersöka hur videokommunikation via dator, iPad och smartphone kan användas för konsultation från primärvården till Sårvårdscentrum.

I Danmark pågår flera telemedicinprojekt. För att ta tillvara deras erfarenhet och inspirera till samtal om utveckling av telekonsultation och telemedicin i Blekinge är Rolf Jelnes, överläkare vid Sønderjyllands sjukhus som utvecklar telekonsultation inom sårvård, inbjuden.

Program
13.00 – 13.15 Välkommen och presentation av PrimCareIT-projektet
13.15 – 14.15 Rolf Jelnes presenterar sin erfarenhet av telekonsultation
14.45 – 16.00 Dialogseminarium
- Vilka möjligheter finns och skapas i Landstinget Blekinge?
- Hur kan samverkan ske för att öka möjligheterna?
- Vilka är utmaningarna?

Dag: Måndag 10 juni
Tid: 13:00 – 16:00
Plats: Blekinge Kompetenscentrum

Läs mer om PrimCareIT på: www.primcareit.net

För mer information, kontakta Tobias Ericson, telefon: 0455-38 54 84 eller via e-post: tobias.ericson@bth.se   Se även www.bth.se

Källa:
Marknadsavdelningen den 5 juni 2013

Redigera
Share Dela