Införd:
05/11/2015 09:12 AM

Indiens ambassadör inviger projekt

Nu startar projektet som gör det enklare för internationella studenter att etablera sig på arbetsmarknaden och för företag att få rätt kompetens. Indiens ambassadör i Sverige inviger projektet och media är välkommen att träffa ambassadören, BTH:s rektor, företag och studenter.

Tisdagen den 12 maj sker den officiella projektstarten med närvaro av bland andra den indiska ambassadören Banashri Bose Harrisson samt representanter för olika företag i regionen såsom ABB, CSC, Roxtec och Compuverde.

BTH tar emot ett ökande antal internationella studenter och för närvarande befinner sig cirka 250 indiska studenter på BTH för studier inom olika tekniska ämnen. En stor andel av studenterna vill gärna arbeta på den svenska arbetsmarknaden efter examen, men har av olika skäl svårt att hitta ett jobb. Samtidigt upplever många företag i regionen att man har svårt att hitta den tekniska kompetens man har behov av.

Denna situation lyfts i ett projekt som BTH nyligen startat med stöd av Vinnova. Genom projektet kommer BTH, tillsammans med företag i regionen, att erbjuda studenterna kompletterande IT-inriktad utbildning och praktisk träning som hjälper dem att hitta sitt första jobb. Detta leder i sin tur leder till att företagen i regionen enklare kan hitta den kompetens de söker.

Media är välkommen att träffa ambassadören, BTH:s rektor, företagsrepresentanter och studenter.

Dag: Tisdagen den 12 maj 2015
Tid: Kl 11:30
Plats: Vi möts i receptionen på BTH, hus A, Campus Gräsvik, Karlskrona

Den 12 maj inviger ambassadören även India Day 2015 – en festival med musik, festligheter och kulturella evenemang. India Day börjar kl 14:45 i Multisalen på BTH. Media är välkommen att närvara.För mer information, kontakta Margareta Ahlström via telefon 0455-38 50 91 eller via e-post: margareta.ahlstrom@bth.se. Se även www.bth.se

 

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 11 maj 2015

Redigera
Share Dela