Införd:
04/24/2014 09:14 AM

Artificiell intelligens ger smarta fjärrvärmenät

Fjärrvärmenät är komplexa system och ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola BTH, visar nu att artificiell intelligens kan användas för att optimera produktion, konsumtion och distribution. Forskningen har lett till grundandet av ett företag som idag sysselsätter ett femtontal personer.

Avhandlingen som Christian Johansson har gjort i ämnet datavetenskap beskriver hur artificiell intelligens används för att kombinera produktion, konsumtion och distribution inom fjärrvärmenät för att skapa ett sammanhängande ramverk för operativ optimering. Avhandlingen visar att detta leder till betydande energieffektiviseringar, förbättrade förutsättningar för biobränsleproduktion samt minskat beroende av fossilt bränsle.

Forskningen och tekniken bakom avhandlingen har lett fram till att företaget NODA Intelligent Systems AB grundades för ett antal år sedan och som idag sysselsätter ett femtontal personer i Karlshamn. Tillsammans med Karlshamn Energi bygger nu NODA ett av världens största smarta fjärrvärmenät i Karlshamn. NODA finns nu över hela landet samt på den europeiska marknaden och jobbar med såväl fastighetsägare som energibolag för att skapa framtidens hållbara fjärrvärmesystem.

I Sverige står fjärrvärmen för ungefär hälften av vårt totala värmebehov och nästan alla större fastigheter har fjärrvärme. Ett fjärrvärmenät är ett komplext system som består av en stor mängd konsumenter och produktionsanläggningar som är sammankopplade via ett distributionssystem. Denna komplexitet i kombination med den geografiska spridningen gör att fjärrvärmenät är lämpliga för distribuerad optimering och styrning.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag 25 april
Tid: Kl 10:15 
Plats: Sal Rio Grande, BTH, Campus Karlshamn

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.


För mer information, kontakta
Christian Johansson, via e-post: cj@noda.se eller via telefon 0735-30 95 02.

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 24 april 2014

Redigera
Share Dela