Införd:
06/05/2013 03:02 PM

Ny teknik ger bättre bildkvalitet

Måndagen den 10 juni försvarar Hussein Aziz, BTH, sin avhandling i ämnet datorsystemteknik.  Han disputerar på avhandlingen ”Streaming Video over Unreliable and Bandwidth Limited Networks”.

Idag erbjuder mobilnätet allt fler olika typer av tjänster. Vi har också allt större frihet att använda våra mobiler och dess tjänster var som helst och när som helst.

Så kallade strömmade tjänster är en viktig tillämpning för många mobilanvändare. Videoströmning via trådlösa nätverk lider ofta av bandbreddsbegränsningar och avbrott, vilket kan leda till förlust av bildrutor i videosekvensen. Det kan påverka kvaliteten på videon negativt och användaren upplever plötsliga stopp under uppspelningen, det vill säga bilden fryses tillfälligt, följt av ett hopp från en scen till en annan.

I denna avhandling föreslås flera tekniker för att, dels övervinna problemet att bilden fryses, dels minska mängden videodata som strömmas till den mobila enheten. De föreslagna teknikerna används framgångsrikt för att ge tillfredsställande bildkvalitet på de videor som sänds över opålitliga nätverk.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Måndag 10 juni
Tid: Kl 13:15 
Plats: Sal J 1630, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.


För mer information, kontakta Hussein Aziz, via e-post:
hussein.aziz@bth.se  Se även www.bth.se

Källa:
Marknadsavdelnigen den 5 juni 2013

Redigera
Share Dela