Införd:
02/12/2014 01:54 PM

Matematik ger svar om cancerbehandling

Fredagen den 14 februari försvarar Hang Zettervall, BTH, sin avhandling i ämnet matematik med tillämpningar. Hon disputerar på avhandlingen "Fuzzy Set Theory Applied to Make Medical Prognoses for Cancer Patients".

Avhandlingen fokuserar främst på tillämpning av "fuzzy set theory" på medicinska frågeställningar gällande cancerpatienter. Syftet är att besvara läkarnas frågor med hjälp av matematiska komplement. "Fuzzy set theory" är en utvidgad version av den klassiska mängdläran. Enligt den klassiska mängdläran får ett element endast tillhöra en mängd. Men i "fuzzy set theory" är det tillåtet att ett element får tillhöra mer än en mängd med olika styrkor.

Den första delen av avhandlingen handlar om att uppskatta överlevnad och operationsmöjligheter för magsäckscancerpatienter. När diagnosen magsäckscancer är fastställd blir det aktuellt och viktigt att uppskatta patientens överlevnadsperiod. Även om operation är den mest effektiva behandlingsmetoden vid magsäckscancer, får operationen konsekvenser för patienten. Då kan forskarna, med hjälp av lämpliga matematiska algoritmer, undersöka om patienten behöver opereras eller inte.

I den senare delen av avhandlingen tas behandlingsmetoder för prostatacancer upp. Enligt de medicinska experterna finns det olika behandlingsalternativ för prostatacancer och oenigheter förekommer ofta om vilka behandlingsmetoder som är effektivast. Att undersöka vilken behandlingsterapi som blir den mest effektiva utgör en central fråga i den senare delen av avhandlingen där forskarna prövar olika beslutstagande algoritmer för att finna en optimal lösning.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag 14 februari
Tid: Kl 09:15
Plats: Sal J 1650, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

För mer information, kontakta Hang Zettervall, via e-post: hang.zettervall@bth.se
Se även www.bth.se

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 12 februari 2014

Redigera
Share Dela