Införd:
10/23/2012 04:45 PM

Forskning hjälper HIV-patienter

Onsdagen den 7 november försvarar Charles Otine, BTH, sin avhandling i ämnet
teknovetenskapliga studier. Han disputerar på avhandlingen ”
HIV Patient Monitoring Framework Through Knowledge Engineering”.

Genom Charles Otines forskning har en struktur för användning av principer från kunskapsintensiva system (knowledge engineering) utvecklats i syfte att förbättra den tidskrävande uppgiften att övervaka HIV-patienter i Uganda. HIV-patientövervakning i Uganda innebär täta och repetitiva processer genom hälsokontroller och tester, distribution av ARV (antiretroviral) medicin till HIV-patienter samt att säkerställa att behandlingen efterlevs.

Med tanke på det stora antalet patienter (300.000), begränsade resurser och behov av tester under HIV-patientövervakning, kan inte alla dyra tester erbjudas i alla vårdcentraler i landet. Genom att arbeta med en tvärvetenskaplig representation av involverade aktörer i HIV/aids-arbete samt med forskning och stöd, har en integrerad dimensionell modell för aggregering av HIV-data utvecklats. Denna modell är centrerad kring processerna för distribution av receptbelagda antiretrovirala läkemedel och återkommande medicinska kontroller av HIV/aids-patienter.

Handledare är professor Lena Trojer, BTH.

Disputationen sker på Makerere University i Uganda.

 

För mer information, kontakta Lena Trojer på telefon 0454-38 59 26 via e-post: lena.trojer@bth.se eller Charles Otine (engelsktalande) via e-post: charles.otine@bth.se

Se även www.bth.se


 

Källa:
Marknadsavdelningen den 6 november 2012

Redigera
Share Dela