Införd:
11/27/2013 09:14 AM

Att möjliggöra innovation i resurssvaga länder

Torsdagen den 28 november disputerar Julius Ecuru, BTH, i ämnet teknovetenskapliga studier. Han disputerar på avhandlingen ”Unlocking Potentials of Innovation Systems in Low Resource Settings”. Disputationen sker vid Makerere University i Uganda.

Julius Ecurus forskning handlar om att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som finns i innovationssystemen i länder präglade av knappa resurser. Speciellt fokus har lagts på Uganda. Resultaten från studien understryker behovet av ökad interaktion och lärande mellan aktörer i de framväxande innovationssystemen i Uganda och östra Afrika i allmänhet.

Här kommer universitetet att spela en viktig roll. Det finns ett växande antal entreprenöriella forskare som gärna delar med sig av sina forskningsresultat till övriga samhället. På detta sätt kan universitet, i nära samarbete med företagen och andra samhällsaktörer, bli en plattform för forskning och innovation. För att detta ska ske, bör det inrättas särskilda riktlinjer och strategier med tydliga mål och incitament för att främja tillväxten av vissa innovationssystem. Vidare måste regeringen ha en tydlig nationell politik, vilket ger både grundläggande finansiering till universitet och forskningsorganisationer samt regelbundna konkurrenskraftiga bidrag för forskning och innovation. Även tjänster som företagsinkubatorer är nödvändiga för att goda affärsidéer och modeller ska kunna utvecklas och testas.

Offentliga myndigheter bör göra administrativa processer mindre byråkratiska, mer kostnadseffektiva och effektiva. Detta gäller i synnerhet processer med upphandling och ekonomisk förvaltning, beviljning av forskningsprojekt (inklusive beaktande av etik och säkerhet), teknikutvärderingar, kontraktering och licensiering samt andra registreringstjänster.

Resultaten och slutsatserna i denna forskning visar att teknovetenskapliga perspektiv och användande av innovationssystemsmodeller kan anpassas och användas för att identifiera och förklara förhållanden, som främjar eller hämmar innovationen i resurssvaga sammanhang samt politiska alternativ för att ta itu med begränsningar.

För mer information, kontakta Julius Ecuru via e-post: julius.ecuru@bth.se Se även www.bth.se

 

Källa:
Marknadsavdelningen den 27 november 2013

Redigera
Share Dela