Införd:
10/22/2014 11:13 AM

Ny metod underlättar polisens arbete

Antalet bostadsinbrott som begås årligen har ökat de senaste 10 åren. 2013 anmäldes ungefär 22 000 bostadsinbrott, varav endast cirka 4 % klarades upp. En ny metod som ska effektivisera och förbättra polisens arbete presenteras nu i en avhandling vid BTH.

Polisen gör idag jämförelser mellan bostadsbrott manuellt, vilket är tidskrävande. I avhandlingen undersöks metoder för automatisk jämförelse av bostadsinbrottsinformation. Metoden som föreslås kommer att öka kvaliteten på brottsplatsinformationen samt minska arbetsbördan för polisen.

Antalet bostadsinbrott som begås årligen i Sverige har ökat de senaste 10 åren. 2013 anmäldes ungefär 22 000 bostadsinbrott, varav endast cirka 4 % klarades upp. Information från brottsplatser samlas regelbundet in av polisen. De försöker knyta samman flera bostadsinbrott genom att hitta kopplingar mellan inbrotten, t ex samma sorts stulet gods eller liknande ingångsmetod. På grund av mängden anmälda bostadsinbrott kan detta dock vara svårt då det saknas en systematisk metod för insamling. Varje polis avgör till viss del själv vilken information som är relevant att samla in från brottsplatsen. Detta medför att information som samlas in från olika brottsplatser skiljer sig åt, både i vilken typ av information som samlas in och i kvaliteten på den insamlade informationen.

Anton Borg presenterar i sin avhandling en metod för systematisk insamling av brottsplatsinformation och för automatisk jämförelse av bostadsinbrottsinformation med hjälp av lärande system. Förutom geografisk data och tidsdata samlas även information om tillvägagångssätt och annan beteendeinformation in. En systematisk insamling av brottsplatsinformation möjliggör vidare analys med automatiska metoder vilket effektiviserar identifiering av gemensamma serier.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 24 oktober
Tid: Kl 13:00
Plats: Sal J1650, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.För mer information, kontakta Anton Borg, via e-post anton.borg@bth.se eller via telefon: 0455-38 58 54.  Se även www.bth.se

 

Källa:
Kommunikationsavdelningen den 22 oktober 2014

Redigera
Share Dela